Med 4,5 miljoner kronor från Europeiska socialfonden satsar nu Lundby, Gunnared och Tynnered på att bli ännu duktigare på att uppmärksamma och ta tillvara utsatta barns behov. Under två år ska 340 anställda i de tre stadsdelarna tillsammans vässa arbetsmodeller och samarbetsformer.

– Det började egentligen som ett projekt för oss 40 här på barn- och ungdomsenheten i Lundby – men när vi förstod att det var flera andra stadsdelar som tänkte som vi, bestämde vi oss för att göra en gemensam ansökan om EU-pengar, säger Eva-Carin Jeppsson som är samordnare på Lundbys barn- och ungdomsenhet.

Kompetensutveckling kring barnkonventionen

Tillsammans med Gunnared och Tynnered har Lundby nu tilldelats nära 4,5 miljoner kronor ur Europeiska Socialfonden.

Pengar som ska finansiera en tvåårig utbildningsplan med målet att utveckla personalen enligt två huvudspår:
• Kompetensutveckling kring barnkonventionen för att göra den mer verklig och levande.
• Se över samverkansformer med olika instanser. Exempelvis BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), polisen eller Barnhuset för särskilt utsatta barn.

Planerar fem storkonferenser

– Det här är två ben som behöver gå i takt – och det känns väldigt spännande att få sätta igång, säger Eva-Carin Jeppsson som just börjat fila på en anställningsannons.

Högst på önskelistan står en projektledare som är duktig på att kommunicera projektet både inom och utanför stadsdelarna.

Under de två kommande åren ska fem storkonferenser arrangeras – konferenser som ska samla berörd personal från alla de tre stadsdelarna. Dessutom kompletteras projektet med lokalt skräddarsydda utbildningar.

Nio miljoner till Majornaprojekt

– Vi i Lundby och Gunnared kommer att ha tyngdpunkt på socialtjänsten och göra en hel del tillsammans. Tynnered har en lite annorlunda modell med betoning på skolfolk, säger Eva-Carin Jeppsson.

Vidare planeras för ett antal metodgrupper där nyckelpersoner på olika plan strålar samman.

Ett annat Göteborgsprojekt som nu uppmärksammas av Euroepiska Socialfonden är socialkontoret i Majornas satsning: Vidare Vägar. En rad aktörer – både offentliga och privata – samverkar kring målet att bryta arbetslösheten och få ut folk i olika former av sysselsättning. Projektet, som tilldelas nära nio miljoner kronor, startar i nästa månad och pågår fram till mars 2013.

Fotnot:
FN:s konvention om barns rättigheter är en del av den internationella folkrätten och antogs av generalförsamlingen 1989. I 54 artiklar slås fast vilka rättigheter varje barn ska ha.