4,7 miljoner kronor går till projekt inom Göteborgs Stad när EU:s båda strukturfonder nu gör en ny fördelning till västsvenska projekt. Bland dessa finns Gunnared som får 2,9 miljoner till arbetsträning för funktionsshindrade och SDF Lundby får 750.000 kronor till kompetensutveckling.

– 4,7 miljoner får vi vara nöjda med. Det är många projekt som söker och vi märker att kvaliteten på ansökningarna blivit allt högre, säger Anna Olsson Taieb som är projektkoordinator på stadskansliet.

15 miljarder totalt till hela Sverige

EU: strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden – etablerades för att på olika sätt stötta regioner och utsatta grupper i samhället. Sverige har totalt tilldelats cirka 15 miljarder i strukturfondsmedel – pengar som ska fördelas under åren 2007-2013.

– Det är viktigt att i sin ansökan visa att projektet är kostnadseffektivt. Man vill ju gärna få så mycket som möjligt för pengarna. Olika former av samverkansprojekt är också uppskattade, säger Anna Olsson Taieb.

Förstudie om somaliska kvinnor

I den nya fördelningen märks bland andra:

• Gunnared får 2, 9 miljoner för ett projekt där funktionshindrade erbjuds arbetsträning på Coop Forum i Bäckebol.
• Lundby får ca 751.000 kronor för ett projekt kallat Alliera där man vill kompetensutveckla personal som jobbar med funktionshindrade.
• Gunnared och Askim får ca 421 000 för att tillsammans arbeta med jämställdhet. Projektet heter ”Olika men ändå lika”.
• Bergsjön får cirka 298 000 kronor för en förstudie som ska undersöka somaliska kvinnors svårigheter att ta plats på arbetsmarknaden. Linnéstaden och Lundby är stadsdelar som också tilldelades pengar i den senaste fördelningen.

Fem miljoner till Räddningsmissionen

Dessutom finns det ytterligare en rad andra projekt som berör göteborgarna men som inte sorterar under Göteborgs Stad. Göteborgs Räddningsmission får till exempel över fem miljoner kronor för ett projekt kallat Arbetsrätt.