Fyra stadsdelstorg i Göteborg kommer under de närmaste två åren att rustas upp för 22 miljoner kronor. Det står klart sedan Göteborgs stad på torsdagseftermiddagen fått klart med ett EU-stöd om 8,5 miljoner – resten ska egenfinansieras genom Trygg, vacker stad

Erfarenheterna från samverkan mellan fastighetsägare, handlare och Göteborg Stad har varit så goda att Trygg, vacker stad nu vill ta med sig samarbetsformerna ut till torgen. Det är Bergsjöns centrum, Backaplan, Selma Lagerlöfs torg och Kortedala tog som prioriteras i den nya satsningen.

”Ett helt batteri av förslag”

– På en del torg blir det fråga om fysiska åtgärder – som på Backaplan till exempel där det är svårt att hitta bland alla parkeringsytor. Där skulle man kunna tänka sig både bättre skyltning och nya grönytor.

– På andra ställen handlar det kanske mer om att få till en samverkan. Vi har ett helt batteri av förslag, säger Ingvar Brattefjäll på Trygg, vacker stad.

Satsning fram till våren 2012

Städning och sanering, brottsförebyggande åtgärder, utbildning är några av insatserna som kan bli aktuella.

– På Selma Lagerlöfs torg är de väldigt på hugget. Där ska vi ha ett första möte redan den 1 december, fast själva projektet egentligen först tar sin början vid årsskiftet, säger Ingvar Brattefjäll.

EU-projektet kallat ”Centrumutveckling i partnerskap” pågår till och med mars 2012.

1BBA.jpg

Foto: Johannes Haglund