Stadsdelen Biskopsgården får upp till nio miljoner ur EU:s Equal-program till ett nytt unikt arbetslivsprojekt på Hisingen. Privata och offentliga arbetsgivare, Delta-projektet, Kommunal och ideella föreningar ska sam- arbeta för att bekämpa diskriminering och utestängning inom arbetslivet.

Av de 160 ansökningar som svenska ESF-rådet, EU:s socialfond, fått in har 30 beviljats pengar. Bland dem finns stadsdelen Biskopsgården som tillsammans med föreningen Integrationsnätverket, Lundby sjukhus/Capio, Kommunalarbetarförbundet och Delta-projektet fått pengar för projektet ”Make your future!”

Ett viktigt krav för att få del av pengarna, är att projekten ska ”präglas av jämställdhet och mångfald”.

Riktat till tre målgrupper

– Vår ansökan gäller insatser för tre viktiga målgrupper, säger EU-samordnare Rosie Rothstein i Biskopsgården.

En målgrupp är arbetsgivarna som ska ta fram modeller för hur man kan utveckla arbetsplatser så att de blir mångkulturella och jämställda.

En andra målgrupp är arbetsföra kvinnor och män med ickesvensk bakgrund som antingen saknar arbete eller riskerar att slås ut från arbetslivet om de inte erbjuds rimliga möjligheter till utveckling.

En tredje målgrupp är just mångkulturella arbetsgrupper och för projektet ”Make your future!” finns de både hos de offentliga, privata och ideella arbetsgivare/organisationer som står bakom den aktuella ansökan.

I Biskopsgården pågår bland annat ett arbete med hälsofrämjande arbetsplatser som i hög grad berör kvinnor och män i mångkulturella arbetsmiljöer.

Samarbete med andra länder

Projekten, som inom Equal kallas utvecklingspartnerskap, förutsätter också samarbete med andra EU-länder. Vilka dessa blir för ”Make your future!” är inte klart ännu.

Nu inleds en förberedande arbete då man skall detaljplanera projektet, skaffa partners med mera. För detta har kan projektet disponera upp till 500.000 kronor enligt ESF-rådet.

Hur mycket pengar det slutligen blir, bestäms av hur mycket parterna kan satsa själva. EU-projekt bygger på en 50/50-finansiering från ansökande part respektive EU. För projektets genomförande har ESF-rådet anslagit nio miljoner kronor.

– Närmare 100 miljoner människor står utanför den europeiska arbetsmarknaden idag, säger ESF-rådets generaldirektör Anne-Marie Qvarfort.

Målet med Equal är att fler människor ska få tillträde till arbetslivet och att minska de klyftor som finns i samhället.