Föreningen Reningsborg och Göteborgs integrationscenter har fått 860.000 kronor respektive 222.609 kronor från EU:s stadsutvecklings- program Urban II. Pengarna ska användas till två projekt i de nordöstra stadsdelarna.

Föreningen Reningsborg ska etablera ett handelshus i Angered för att öka nyföretagandet.

– Vi vill stimulera till entreprenörskap och därför etablera ett Handelshus där praktisk och teoretisk utbildning ska få Angeredsborna att starta företag, säger Reningsborgs grundare Ingemar Götestam.

Man vänder sig i inledningsskedet till ett 16-tal personer.

TV för barn och ungdomar

Göteborgs Integrationscenter ska göra TV för barn och ungdomar.

– Med TV:n som verktyg ska i huvudsak barn och ungdomar från Gunnared, Lärjedalen och Lundby, som ingår i Urbanområdet, få komma till tals i olika frågor, säger Sharma Pecoraro, ordförande i föreningen Göteborgs Integrationscenter.

HIV/AIDS, kulturkrockar, utanförskap, skuldsättning och mobbning är ämnen som man planerar att ta upp i de 25 program som ska produceras.

Ökat engagemang

Ungdomarna ska själva hålla i det redaktionella och praktiska arbetet med TV-produktionen.

– Huvudmålet med projektet är att skapa förutsättningar för ungdomar att uttrycka sig och öka deras engagemang i samhällsfrågor, säger Sharma Pecoraro.

Projektet kommer att sändas i Öppna Kanalen, Göteborgs lokala TV-station.