I tre år har det svenska EU-projektet Make Your Future arbetat mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Tusentals personer har utbildats, haft coacher eller ideella mentorer. På tisdagen är det dags för summering vid en europeisk konferens i Göteborg.

Konferensen hålls i Stadsmuseet på Norra Hamngatan, med 150 deltagare från Sverige och från systerprojekt i Danmark, England och Tyskland. Tillsammans har de arbetat för att utveckla metoder mot diskriminering, med målet att nå ett arbetsliv öppet för alla.

Har haft tre målgrupper

Det Göteborgsbaserade projektet Make Your Future ingår i EU:s Equal-program mot diskriminering, som pågår i samtliga EU-länder. Det finns nästan 2.000 Equal-projekt, varav cirka 25 i Sverige. Men till årsskiftet tar det slut.

– Det var bestämt från början, vi hade tre år på oss att åstadkomma något vettigt. Nu lämnar vi över stafettpinnen till resten av samhället, säger Rosie Rothstein, koordinator för Make Your Future.

– Till exempel måste Göteborgs Stad snart få en bolags- eller förvaltningschef som har en svag brytning – dit har vi inte nått ännu.

Projektet har haft tre målgrupper: arbetsgivare på alla nivåer, anställda som riskerar att slås ut från arbetslivet samt de som ännu inte kommit in i arbetslivet. Make Your Future har samarbetet med tolv partners i både privat och offentlig sektor, de flesta i Göteborgsområdet.

Har väckt uppmärksamhet i Europa

Det treåriga projektet har haft en budget på cirka 20 miljoner kronor. Till exempel har Make Your Future arrangerat utbildningar i mångkulturell rekrytering, om diskrimineringslagarna samt en mångkulturell arbetsledarutbildning, som bland annat många anställda på Göteborgs park- och naturförvaltning har genomgått.

– Andra har läst svenska och samhällskunskap på ABF-skolan på Järntorget, medan andra – som riskerar att slås ut från arbetslivet – har gått stresskurser och hälsokurser. Ute i Europa har det väckt uppmärksamhet att vi vänt oss till majoritetssamhället också, inte bara det traditionella att ”invandrarna måste lära sig mer svenska”, berättar Rosie Rothstein.

Det privata vårdbolaget Capios sjukhus Lundby har också utbildat många anställda, medan den lokala Rotaryklubben Kungsporten ställt upp med mentorer som arbetat helt ideellt.

Make Your Future har även stöttat en långsiktig karriärutveckling för lågavlönade kvinnor i offentlig sektor.

”Diskriminering är dyrt och dåligt”

– När man talar om karriärplanering handlar det oftast om högavlönade akademiker, men här kunde ett 70-tal kvinnor på ett äldreboende intervjuas om vad de ville med sina yrkesliv och erbjudas gruppcoachning, säger Rosie Rothstein.

På tisdagens konferens ska de olika länderna redovisa sina erfarenheter och resultat. På det stora hela anser Rosie Rothstein att slutsatsen är klar:

– Diskriminering är dyrt och dåligt! Nu måste majoritetssamhället ta till sig det budskapet.

Konferensen på Stadsmuseet invigs av Göteborgs borgmästare Jörgen Linder.