Göteborg är en av uppemot 100 städer i Europa som på fredag ordnar mässor för alla som drömmer om utlandsarbete. Jobba i Europa heter evenemanget i Göteborg, som hålls i Folkets hus med ett 30-tal deltagande företag, organisationer och myndigheter.

De samordnade jobbmässorna över hela Europa är höjdpunkten på EU:s år för ökad rörlighet i arbetslivet. I Göteborg arrangeras mässan av Arbetsförmedlingen (AF).

Rekrytering och seminarier

– EU har ju utropat 2006 till året för ökad mobilitet, både över yrkesgränserna men framför allt över de geografiska gränserna, säger Margaretha Holmer, EURES-rådgivare vid AF Utland i Göteborg.

EURES är ett nätverk för samarbete mellan EU-kommissionen och arbetsförmedlingarna i EES-länderna.

– Mässan på fredag är en kombination av rekryteringsmässa och seminarier med information från organisationer och myndigheter om studier eller jobb utomlands, till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och Föreningen Norden, berättar Margaretha Holmer.

Seminarierna handlar bland annat om karriärvägar inom EU, Europasset som dokumenterar yrkesutbildning inom EU samt om regler kring socialförsäkringar vid arbete utomlands.

Mässan vänder sig till ungdomar, även i gymnasieåldern. Vägledningscentrum på Burgården medverkar med en monter och på ett seminarium om utlandsstudier särskilt riktat till gymnasieungdomar.

Hoppas på cirka 1.000 besökare

Ett dussin företag som söker folk till bland annat Norge, Irland, Storbritannien, USA och Spanien finns på plats.

– Alla som är intresserade av att jobba utomlands är välkomna, vare sig det handlar om reseledare i Alperna, au pair i USA eller sjuksköterska i Norge. När vi hade rekryteringsmässor för den norska gas- och oljeindustrin i våras kom 700 personer. Nu har vi marknadsfört oss ännu mer, så det kan nog komma uppemot 1.000 intresserade, hoppas Margaretha Holmer.

I Sverige hålls liknande mässor även i Stockholm, Malmö, Umeå och Haparanda.

Fotnot:
Mässan hålls i Kongresshallen, Folkets Hus, Järntorget, fredag 29 september, kl 09.30 – 16.00. Hela mässan och seminarierna är gratis.