Fjärrkyla, solenergi, avfallshantering och hållbara transporter är något av det som ska diskuteras i Göteborg i veckan. Närmare 200 politiker och tjänstemän från 60 europeiska storstäder inom samarbetet Eurocities samlas för att lära av varandra och diskutera lösningar på gemensamma problem. Frågan för framtiden är hur man bäst uppnår en energieffektiv stad och förbättrar vardagen för invånarna.

London, Köpenhamn, Budapest, Frankfurt, Wien, Valencia och Rotterdam – det är några av de europeiska storstäder som brottas med hur man bäst löser sina transporter och energifrågor på ett hållbart sätt.

Unikt möte i Göteborg

Onsdag till fredag den här veckan möts städernas representanter på Svenska Mässan när Göteborgs Stad står som värd för tre av Eurocities sex samarbetsforum.

Göteborg är också ny ordförandestad i Eurocities miljöforum som har energi som tema för sin konferens. Samtidigt har ytterligare två forum – ekonomisk utveckling och mobilitet – valt att ha sina möten i Göteborg.

− Det är helt nytt att tre forum har sina möten på en och samma gång på en och samma plats, berättar Alexandra Erikson, som är projektledare för konferensen och planeringsledare i internationella gruppen på stadskansliet.

Att valet av tema föll på energi har flera skäl. Energifrågorna är just nu centrala inom EU genom det energipaket som unionen har lanserat. Dessutom rör temat alla tre berörda forum.

Stora likheter i städernas utmaningar

− Det handlar om att titta på energifrågorna ur olika aspekter. Likheterna är stora i de utmaningar som olika städer i Europa nu står inför, och samtidigt har vi kopplingen till det som sker på global nivå, säger Alexandra Erikson.

Konferensen lyfter i huvudsak fram tre ämnen; transporter, energieffektiva byggnader och hur stadens relationer till omvärlden fungerar när det gäller energifrågor.

− Städerna måste samarbeta med företag, medborgare och intresseorganisationer, både för att finna lösningar och för att få acceptans för en bra lösning. Det är ju till exempel ingen idé att ha soptunnor för källsortering om ingen sopsorterar, säger Alexandra Erikson.

Bland föredragshållarna från Göteborg finns Christian Azar, professor på Chalmers, och kommunalrådet Kia Andreasson (mp), som leder Göteborgs ordförandeskap i miljöforumet.

2364