Fokus på stadsplanering. I morgon onsdag 16 maj genomförs ett seminarium om jämlik stadsplanering på Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel. Bland annat kommer Göteborgs jämlikhetsarbete att lyftas och politiker och tjänstepersoner från hela Europa är inbjudna för att delta i ett erfarenhetsutbyte.

På seminariet kommer Göteborgs Stads jämlikhetsarbete att lyftas som ett exempel på hur man kan arbeta för att utjämna skillnaderna i livsvillkor. Bland annat kommer deltagarna att diskutera att de sociala och ekonomiska skillnaderna som har ökat mellan olika samhällsgrupper.

Medveten stadsplanering
Den senaste jämlikhetsrapporten i Göteborg visar att de sociala och ekonomiska klyftorna fortsätter att växa i staden.

– Seminariet kommer att handla om hur vi ser att höga boendekostnader bidrar till att öka de ekonomiska klyftorna i flera europeiska städer och om att boende med rimliga hyror är en prioriterad fråga inom EU. I Göteborg arbetar vi ju väldigt medvetet med de här frågorna i stadsplaneringen, berättar Ulrika Lundquist som är stadsbyggnadskontorets processledare för hållbara och jämlika livsmiljöer inom Jämlikt Göteborg.

Framtidstänk
Jämlikt Göteborg är kommunens långsiktiga satsning för att skapa en stad med mer jämlika livsvillkor. Seminariet är ett erfarenhetsutbyte mellan flera städer runt om i Europa.

– Det pågår ett långsiktigt jämlikhetsarbete i Göteborg och det intresserar många andra europeiska städer. På seminariet är Göteborg ett exempel, men det finns andra städer som arbetar och som vill arbeta på liknande sätt. Agneta Hammer, före detta stadsbyggnadsdirektör, har varit väldigt engagerad i detta i många år och hon pratar på seminariet om vad som görs nu och vad man hoppas på inför framtiden.