Eva Englund.

Tillträder 24 april. Nämnden för demokrati och medborgarservice har utsett Eva Englund till ny förvaltningsdirektör.

Eva Englund har en lång bakgrund i ledande befattningar inom Försäkringskassan. Sedan 2018 är hon områdeschef för nationellt underhållsstöd vid Försäkringskassan i Göteborg.

Hon tillträder sin nya befattning den 24 april.