Tillträder omgående. Göteborgs kommunstyrelse utsåg på onsdagen Eva Hessman till tillförordnad stadsdirektör. Hon efterträder nuvarande stadsdirektör Bengt Delang som går i pension.

Eva Hessman, som är civilekonom, är för närvarande ekonomidirektör i Göteborgs Stad och har arbetat vid stadsledningskontoret sedan 1997. Hon tillträder posten som tillförordnad stadsdirektör omgående och kommer också att fortsätta vara ekonomidirektör.

Nu inleds arbetet med att rekrytera en ny ordinarie stadsdirektör.