Den 6 november är det Kartans dag. Det uppmärksammar stadsbyggnadskontoret genom ett fyra timmar långt seminarium som tar upp kartans utveckling – från dåtidens handritade vägbeskrivningar till framtidens databaserade koordinatsystem.

2008 firar Sverige Kartans år. Samtidigt fyller tre svenska kartorganisationer jämna år. Kartografiska Sällskapet och Sveriges Lantmätarförening fyller hundra och kartmyndigheten Sveriges Geologiska Undersökning fyller 150.

Kartan har en lång historia

Den 6 november har utlysts till Kartans Dag. I Göteborg uppmärksammar Stadsbyggnadskontoret högtiden genom att arrangera ett seminarium om kartans utveckling.

– Vi har valt 20-minutersseminarier med olika infallsvinklar. Tanken är att så många som möjligt ska hitta något som intresserar dem, säger William Försth, arkivchef på Stadsbyggnadskontoret.

Själva grundidén med kartor är att beskriva platser som finns i verkligheten visuellt. Kartan har en lång historia men det är först under senare året som användningen har blivit allmänt utbredd. Genombrottet kom när massbilismen tog fart i Sverige.

”Idag använder alla kartor”

– Bilkartan är den första riktiga folkkartan, säger William Försth. I dag använder alla kartor. Samhällets har blivit mer och mer visuellt, en stor del av kommunikationen sker via bilder. Dessutom har tekniken gjort kartorna allt mer avancerade.

– Och kartan har anpassat sig – nu finns det många olika typer av specialdesignade kartor. Vi tar för givet att kartor som hjälper oss att orientera oss i lokaltrafiken eller hitta till en adress finns tillgängliga på webben, säger William Försth.

Geografiska vägdatabaser kan ge säkrare resor

Den professionella användningen av digitala kartor har ökat med 30 procent per år sedan mitten av 1980-talet. Numera pratar man om geografisk IT som är informationsteknik som tillämpas på geografiska data som finns lagrade i databaser.

Satellitpositionering (GPS), Virtual Reality, Internet och mobiltelefoner blir allt viktigare för geografisk information. Virtuell sightseeing och turistinformation kopplad till individens position blir allt vanligare. På sikt kan geografiska vägdatabaser ge effektivare transporter, säkrare resor, renare miljö och mindre trängsel i trafiken.

Fotnot:
Seminariet den 6 november hålls i Stadsbyggnadskontorets utställningshall på Köpmansgatan 20.

Seminarieprogram:
14.00 Lars Fredén öppnar Kartans dag
14.20 William Försth: Historiska kartor
14.40 Annelie Flemsjö Karttjänst – göteborgarna har nu fått sin karta och spännande fortsättning följer.
15.10 Eric Jeansson: Webmapping – möjligheter tillsammans med trender och framtidsvisioner diskuteras.
15.35 Sara Wahlund: SWEREF-99 – Vilse i världen – när ska Stadsbyggnadskontoret hitta rätt?
16.10 Fredrik Lindberg: Vad döljer sig i skuggorna?
16.35 Mikael Johansson & Mattias Roupé: Citymodellen i planeringsprocessen
17.00 Maria Persson: Att gå runt i förflutna landskap – arkeologins användning av historiska kartor.
17.25 Håkan Samor: Geocaching – ”skattjakt med GPS” – hitta rätt väg även dit!

Välkomna!