Planerar unik jubileumspark vid vattnet. Runt om i Europa funderar experter nu på hur Göteborgs frihamn och dess närmaste omgivning ska utformas. Dels inför jubileumsåret 2021, men framförallt in i framtiden. I april 2013 ska deras tankar redovisas.

Under hösten 2012 har Göteborgs politiker slagit fast riktningen för det fortsatta arbetet med att utveckla Älvstaden. Man vill se en hållbar stad nära vattnet som är lika levande på båda sidor älven – och man vill se en jubileumspark realiserad 2021 när Göteborg fyller 400 år.

Fyra internationella expertgrupper
– Nu koncentrerar vi oss på ett område som är ungefär en kvadratkilometer stort. Från TV- och radiohuset, över Frihamnen och bananpiren, förbi Göta älvbrons fäste och bort till och med första hamnbassängen på andra sidan, säger Bo Aronsson som är stadsutvecklare på Älvstranden Utveckling.

Fyra internationella expertgrupper har nu fått i uppdrag att formulera förslag som kan ligga till grund för ett mer detaljerat förhållningssätt.

Grupperna arbetar med följande teman: ”Innehåll, täthet och skala”, ”Knutpunkter och stråk”, ”Stadsmiljö/jubileumspark” och ”Vatten och klimatanpassning”.

Stort intresse för jubileumspark
Experterna är till vardags verksamma i Danmark, Nederländerna, Schweiz Storbritannien och Sverige och var alla med i den omfattande workshop som genomfördes sommaren 2011.

– De ska jobba med två perspektiv: Dels titta på hela området och hur vi kan disponera det. Men också ge förslag på hur vi kan avgränsa området som ska vara klart 2012, säger Bo Aronsson och fortsätter:

– Nu vill vi börja forma, gestalta och beskriva i skisser hur det ska se ut.

Hos Älvstranden Utveckling räknar man med att området så småningom kommer att hysa 8000-10000 boende och lika många arbetsplatser.

Planen att etablera en jubileumspark nära vattnet har redan väckt stort intresse.

Samlas här i början av februari
– Det finns inte så många sådana runt om i världen, så det kan bli något unikt för Göteborg, säger Bo Aronsson.

De fyra grupperna jobbar nu var och en på sitt håll, men kommer att samlas i Göteborg den 5-6 februari och senare möta upp för en slutredovisning den 9 april.

Under våren dras också riktlinjerna upp för det fortsatta arbetet och den viktiga medborgardialogen.