Öppet möte i Älvrummet. Fyra internationella team har sedan en knapp månad arbetat med den framtida utformningen av Frihamnen och delar av Ringön. På tisdagskvällen 5 februari presenterar de sina första tankar på ett arrangemang i Älvrummet.

Fyra internationella arbetsgrupper med deltagare från Sverige, Danmark, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien har sedan den 7 januari funderat kring Frihamnens framtida möjligheter utifrån olika aspekter.

Deras teman är: ”InnehålI, täthet och skala”, ”Knutpunkter och stråk”, ”Stadsmiljö/jubileumsår” och ”Vatten och klimatanpassning”.

Under tisdagen samlas de för en första gemensam workshop och på kvällen inbjuds allmänheten att ta del av gruppernas första tankar. Varje grupp får tio minuter på scenen för att delge sina visioner. Presentationerna följs sedan upp med en diskussion. De fyra gruppernas slutredovisning väntas den 9 april.