Resultatet bekräftar tidigare granskningar. En extern genomlysning av hur Intraservice följer Göteborgs Stads styrsystem visar på samma problematik som tidigare granskning. Förvaltningen har en otydlighet i roller och ansvar och behöver ett mer systematisk och strukturerat arbetssätt för ledning och styrning.

– Resultatet är inte någon överraskning för oss. Sedan tidigare granskningar har vi arbetat med just dessa frågor. Rapporten känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Håkan Sundkvist, tf förvaltningschef på intraservice.

Det var i vintras som nämnden för Intraservice fattade beslut om en extern genomlysning av förvaltningen, som en följd av kritik i revisionsrapporter och visselblåsar-tips.

Genomlysningen har undersökt hur förvaltningen arbetar med att säkerställa att mål, uppdrag, regler, lagar och riktlinjer implementeras och efterlevs utifrån stadens styrsystem.

‒ Vi tar med oss rekommendationerna och övriga slutsatser in i det fortsatta förbättringsarbetet på förvaltningen, säger Håkan Sundkvist.