Satsning på Ungdomsmottagningarna. Den aktuella gräsrotskampanjen Metoo har satt ett ökat fokus på sexuella övergrepp. Därför förbereder Ungdomsmottagningarna i Göteborgs sig nu för att kunna erbjuda stöd till en förväntad ökning av unga som vågar berätta.

– I och med Metoo-kampanjen kan det absolut vara möjligt att fler söker hjälp, då kampanjen förhoppningsvis hjälper att motverka den skam och skuld som offer tyvärr ofta kan uppleva. Vi ser en stor vinst i att unga söker stöd i ett tidigt skede för att minska det psykiska lidandet, säger Linda Bolander, enhetschef för Ungdomsmottagningen Väst.

Alla som är mellan 13-24 år och någon gång blivit utsatta kan vända sig till ungdomsmottagningarna i Göteborg för hjälp och stöd, oavsett kön.

Finansieras av SKL
De ökade resurserna är en del av en pågående kampanj med fokus just på att hjälpa unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp, genom att till exempel erbjuda individuella samtal och samtalsgrupper. Arbetet finansieras av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och hittills under projekttiden har ungefär 150 unga fått hjälp – 100 i individuella samtal och 50 i samtalsgrupper på ungdomsmottagningen Väst.

Samordnare för projektet är Jennie Isakzon och Savannah Rosén, som på sikt hoppas på en öppenvårdsmottagning eller specialiserad enhet som enbart arbetar med dessa frågor.

– En färsk studie från Folkhälsomyndigheten visar att 40 procent av de unga som svarat hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja, så en mottagning liknande de enheter som finns inom exempelvis områden som beroende och ätstörningar skulle absolut vara värdefull.