Angeredselever drog igång egen kampanj. Nyheten om att en så stor del av de avlidna i covid-19 i Stockholm var svensksomalier har fått många att reagera. För att ingen ska missa den viktiga informationen om pandemin har alla kommunala bostadsbolag börjat sprida information även på somaliska, arabiska och engelska. Och Jibril Hirsi, elev på Angeredsgymnasiet, drog igång en egen informationskampanj.

Jibril Hirsi – som går i trean på ekonomiprogrammet på Angeredsgymnasiet och själv har somalisk bakgrund – reagerade omedelbart när han fick höra nyheten om att många som avlidit till följd av covid-19 i Stockholm var svensksomalier.

– Jag blev väldigt chockad och ledsen. Jag ringde direkt till min lärare och sa att jag hade en idé om att vi på skolan kanske kan göra något eftersom vi är många som har invandrarbakgrund, säger han.

Delade ut information i Angered Centrum
I onsdags gick Jibril Hirsi och två klasskompisar ut i Angered Centrum och Hammarkullen för att sprida information på somaliska. Samtidigt började elever i två klasser att dela information på olika språk till vänner, släktingar och bekanta via e-post och sociala medier som Instagram och Facebook.

Jibril påpekar att ingen vet varför så många svensksomalier drabbats av covid-19, men om det beror på att alla inte har förstått budskapet vill han göra det han kan.

– Vi delade ut Folkhälsomyndighetens informationsblad på somaliska. Men många var väldigt noga med social distans, och det var mindre folk ute än normalt. Förhoppningsvis har budskapet nått fram. Jag satte även upp lappar i trappuppgångar. Men från och med i fredags fokuserar jag helt på sociala medier.

Katrin Amgarth.

Trygghetsvärdar hjälper till
Även Framtiden-koncernen började nyligen dela information på fler språk än svenska, i områden där de ser ett behov av det.

– Det handlar om de vanliga hygienråden från Folkhälsomyndigheten som vi nu informerar om även på somaliska, arabiska och engelska i våra trapphus, säger Katrin Amgarth, informationschef på Familjebostäder och tillfälligt kommunikationsstöd för hela Framtiden-koncernen

Även de trygghetsvärdar, som finns inom bostadsbolagen, har börjat dela ut flyers till folk de möter. De har också tagit kontakt med föreningar för att dessa ska hjälpa till att sprida det viktiga budskapet om covid-19 till sina medlemmar.

– Dessutom skickar bostadsbolagen ut digitala nyhetsbrev där de lagt med länkar till Folkhälsomyndighetens information på olika språk. Vi kände att vi behövde bidra mer. Situationen i Stockholm fick oss att tänka att vi kanske inte har nått ut ordentligt.