”Behandlingsgruppen är det bästa som hänt mig”. På Hisingen och i nordöstra Göteborg startar samtalsgrupper som utgår från en ny metod för att hjälpa anhöriga till personer med missbruk. Men det är många som inte vet om att det finns stöd att få. En av dem var Gittan Nordström.  

Familj, eget företag med anställda och lantställe. När Gittan berättar om sin son innan missbruket är det med stolthet.

– Han hade allt. Jag trodde aldrig någonsin att det skulle bli som det blev, säger hon.

I många år kämpade Gittan för att få sin son drogfri. Missbruket bröt ner inte bara honom, utan även henne och alla relationer runt omkring.

– Jag mådde uselt och isolerade mig. Min son var aggressiv och jag var rädd för honom.

Innan Gittan fick kontakt med Behandlingsgruppen Hisingen och deras anhöriggrupp visste hon varken om att det fanns hjälp att få eller att hon hade lagligt rätt till det.

– Alla borde få veta att det finns stöd att få. För mig förändrade det allt. Innan pratade jag inte med någon om hur jag mådde. Nu kunde jag dela det med andra som förstod hur jag kände. Det var fantastiskt och gav mig styrka att sätta ner foten.

Fortfarande förknippat med skam och skuld
En dag när hennes son dök upp och var hotfull låste hon ute honom. När han började klättra in via balkong ringde Gittan polisen.

– Jag har varit på väg att göra det så många gånger men inte kunnat. Nu kände jag att jag är 70 år och kan inte fortsätta att leva så här. Även relationen till mina andra barn påverkas.

Den dagen blev en vändpunkt för henne.

Samtalsledaren Pia Björklund och kollegan Mattias Boije ledde den anhöriggruppen som Gittan var med i:

– Det är oerhört viktigt att få hjälp som anhörig. Många pratar aldrig om sin situation eftersom missbruk fortfarande är förknippat med skam och skuld. Men i Behandlingsgruppen är de inte ensamma, de får sätta ord på sina känslor och ta del av olika sätt att hantera situationen – det är fantastisk vad det betyder och hur mycket det kan hjälpa, säger Pia Björklund.

I början av februari startar nya anhöriggrupper både på Hisingen och i nordöstra Göteborg. Nytt för den här gången är att man på Hisingen och i nordost, helt respektive delvis, utgår från en ny metod.

Den kallas CRAFT som står för Community reinforcement approach and family training och är riktad till anhöriga som har närstående med drogproblematik. Metoden kommer ursprungligen från USA och sedan 2015 rekommenderas den av Socialstyrelsen.

Dubbelt verksam
Målet med CRAFT är att både hjälpa den anhörige att uppnå en bättre livskvalitet och att motivera den närstående in i behandling.

– Men först och främst är det en behandling för anhöriga. Vi fokuserar på hur de kan lära sig att ta hand om sig själva, ta reda på var de egna gränserna går och hur de bäst kan kommunicera dem.

Som en konsekvens av att den anhörige mår bättre och ändrar sitt förhållningsätt till situationen kan dock CRAFT även få den närstående att söka hjälp för sitt missbruk.

– Ofta leder droganvändningen till problem i relationen och det är i den problematiken man fastnar. När den anhörige får stöd brukar dock dynamiken i relationen förändras och det blir tydligare för den närstående att det riktiga problemet är missbruket, vilket kan motivera honom eller henne att också söka hjälp.

CRAFT innehåller också övningar, konkreta strategier och verktyg att hantera svåra situationer.

För Gittan är livet annorlunda idag. Även om hennes son fortfarande är fast i missbruket mår hon bättre och kan sätta gränser.

– Jag är inte rädd längre och tar hand om mig själv. Det tackar jag Behandlingsgruppen för. Det finns ingen medicin som kan åstadkomma vad den gjorde för mig.