Familjebostäder fick på tisdagen ta emot ”Utmärkelsen Kvalitet i Göteborgs Stad 2002” vid en högtidlig ceremoni i Konserthuset. Åtta organisationer inom kommunen som deltagit i årets ”Utmärkelse” uppmärksammades. Prisutdelare var kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson.

– Det är flera års ambitiöst och hårt arbete som ligger bakom. Många tycker att det ställs höga krav för att få Kvalitetsutmärkelsen. Så är det. Ribban är hög och den ska vara hög, sa Göran Johansson.

– Vårt kvalitetsarbete måste vara så bra att vi kan jämföra oss med andra. Familjebostäder visade redan för fem år sedan att de var bäst i sin bransch. Nu har de jobbat vidare och visat att de är bäst i Göteborgs Stad också.

Kvalitetsarbete en resa som aldrig tar slut

Förutom att Familjebostäder tilldelades årets Utmärkelse fick Banteknik inom Göteborgs Spårvägar hedersomnämnande för uthålligt kvalitetsarbete. Färdtjänstförvaltningen uppmärksammades också för att på kort tid ha nått utmärkta resultat i sitt utvecklingsarbete.
Några av de deltagande organisationerna redovisade en del av sina erfarenheter för publiken.

-Det tar tid och egentligen blir man aldrig färdig. Man jobbar ihop och lär sig nytt, samtidigt avslöjar metoden med verktyget brister och då är det bara att gå vidare. Det är som en resa som aldrig tar slut, berättade representanter för Dalheimers Hus, Nya Påvelundsskolan och Färdtjänsten

Domarkommitténs motivering

Efter flera års systematiskt förbättringsarbete kännetecknas Familjebostäder av en väl förankrad kultur för kvalitet och förbättringsarbete. En synlig och engagerad ledning verkar medvetet för att ge medarbetarna goda förutsättningar till delaktighet och engagemang i verksamheten.

Familjebostäder har utvecklat en tydlig processorganisation med stark kundorientering. Arbetet med att styra processerna stimulerar aktiv medverkan av såväl medarbetare som kunder.

Familjebostäders uthållighet i det systematiska förbättringsarbetet kommer att leda till ökad konkurrenskraft i samverkan med det balanserade styrkortet som uppföljningsinstrument. Familjebostäder visar även på flera exempel på utvärdering och förbättring av angreppssätt som använts i kvalitetsarbetet.

Familjebostäder tidigare kvalitetsbelönade

För fem år sedan fick Familjebostäder ta emot Utmärkelsen SABO Kvalitet 1997. Det är Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags förnämsta pris.
Familjebostäder har sedan ett antal år organiserat sig kring en huvudprocess, nämligen boendeprocessen. Kvalitetsarbetet prioriterar en gemensam helhetssyn.

Familjebostäder förvaltar cirka 16.500 lägenheter och Göteborgs tredje största och Sveriges nionde största bostadsföretag. Fastigheterna är till stor del belägna i centrala och halvcentrala lägen där efterfrågan på bostäder är stor.

Deltagande organisationer år 2002:

  • Dahlheimers Hus, SDF Majorna
  • Familjedaghem, SDF Biskopsgården
  • Hemsjukvård och rehabilitering, SDF Högsbo
  • Nya Påvelundsskolan, SDF Älvsborg
  • Banteknik, Göteborgs Spårvägar
  • Parkering, Trafikkontoret
  • Familjebostäder i Göteborg AB
  • Färdtjänsten