252 ungdomar erbjuds arbete. Familjebostäder i Bergsjön storsatsar på sommarjobbare och ger jobb till 252 ungdomar från högstadiet och gymnasiet. “Satsningen på feriejobb för ungdomar är en viktig del i trygghetsarbetet och ingår i vår sociala satsning för att lyfta Bergsjön”, säger Johanna Froode, utvecklingsledare.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder brukar erbjuda sommarjobb till många ungdomar i Göteborg. I år kan drygt 470 ungdomar få arbete och 252 av jobben finns i Bergsjön, vilket är fler än någonsin tidigare.

Tar ansvar

– Om vi som bostadsbolag har musklerna att skapa värdefulla sommarjobb för 252 ungdomar, då ska vi ta ansvaret och göra det. Feriejobben ger ungdomarna erfarenheter, något att skriva på sitt CV och en språngbräda ut i arbetslivet. Vi ser också att området blir både lugnare och finare under sommaren när ungdomar sysselsätts, säger Johanna Froode, utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

Arbeta med demokrati

Ungdomarna får till exempel hjälpa till att måla staket, rensa ogräs och renovera lekplatser. Men i år får de även arbeta med demokrati och entreprenörskap i Bergsjö.

– Då det är valår kommer demokratigruppens huvudfokus vara valstärkande insatser genom att engagera, informera och stärka den demokratiska rösten, säger Johanna Froode.

När det gäller entreprenörskap får ungdomarna bli en del av områdesutvecklingen och driva, utveckla och förverkliga idéer kopplat till Familjebostäders strategi för att lyfta Bergsjön.