Demokrati och entreprenörskap tog plats. Familjebostäder slog rekord i antalet feriearbetare under sommaren. Tynnered och Bergsjön är två områden där ungdomar bland annat städat, målat och ordnat aktiviteter för de boende. Ett uteklassrum och en utställning är två andra resultat av sommarjobben.

Totalt har ungefär 470 högstadie- och gymnasieungdomar sommarjobbat hos det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i sommar. Flest har arbetat i Bergsjön och Tynnered. I Bergsjön jobbade totalt 252 ungdomar under tre treveckors-perioder med flera olika uppgifter.

Det är nämligen inte bara antalet jobb som var rekordstort sommaren 2022. Även variationen av feriejobben var större än någonsin. Från att tidigare år mest ha handlat om skräpplockning och underhåll av utemiljön, har jobben i år även rört demokrati, entreprenörskap och att anordna relationsskapande aktiviteter för barn och seniorer.

– Några har till exempel jobbat med valstärkande insatser som att informera om hur det går till när man röstar, säger Suhaib Qasim, samordnare för feriejobben i Bergsjön.

Lokala förebilder lyftes fram

I projektet Bergsjöns drömmar fick en grupp ungdomar intervjua och fota lokala förebilder i området. Resultatet blev en utställning som fortfarande går att ta del av vid Familjebostäders kontor vid Rymdtorget.

– Det är viktigt att lyfta att det går att nå sina drömmar även om man kommer från ett utsatt område som Bergsjön.

En annan grupp jobbade med att samla fimpar i området, däribland Rymdtorget, Merkuriusgatan, Gärdsås torg och Siriusgatan. Alla fimpar samlades i en box och har nu vägts.

– 16,5 kilo fimpar slängdes bara i sommar. Det handlar inte om en kvalificerad undersökning men resultatet ska ställas samman och sedan får vi se hur det redovisas, säger Suhaib Qasim.

Möjligt att läsa upp betyg

16,5 kilo fimpar plockades upp av feriearbetarna i Bergsjön under sommaren.

I Tynnered har det i sommar funnits något som heter Pluggjobb. Ungdomar från en skola i området har haft möjlighet att läsa upp betyget i ett skolämne i kombination med att jobba på Familjebostäders gårdar.

– Vi har ännu inte hunnit med någon utvärdering men jag vet att det i alla fall var någon som var väldigt glad över att nu ha klarat behörigheten till gymnasiet, säger Anna Hultsbo, kommunikatör på Familjebostäder i Tynnered.

Chalmersstudenter byggde uteklassrum

Precis som vid tidigare tillfällen har det under sommaren funnits ett samarbete med Chalmers. Studenter därifrån, som läser till arkitekt och civilingenjör, har haft ett byggprojekt som del av en sommarkurs.

– I år var det att bygga ett uteklassrum i Tynnered. Till studenterna adderade vi tio feriejobbare från Familjebostäder som fick hjälpa till, lära sig att hantera verktyg och hantlanga. Uteklassrummet ligger på skolgården i Brandgropen. En av de största fördelarna med ett sådant här samarbete är att ungdomarna får en inblick i vilka val de själva kan göra efter gymnasiet, säger Anna Hultsbo.

Tillsammans med Poseidon och Bostadsbolaget har 37 ungdomar även fått arbeta tillsammans med företaget Rookie startups för att öka sin entreprenöriella förmåga.

– Deras arbete har resulterat i flera goda och konkreta förslag på att förbättra Tynnered utifrån ett ungdomsperspektiv. Förslagen handlade om en värdefull fritid, ökad mental hälsa och demokrati.

”Blir mindre benägna att förstöra”

Närmare 100 ungdomar i Tynnered har jobbat med att göra området fint – bland annat måla och rengöra sittplatser och lekplatser. Suhaib Qasim påpekar att städ- och underhållsjobben fyller en viktig funktion.

– Det är en satsning vi haft en längre tid. När ungdomar får städa sitt eget område blir de mindre benägna att kasta skräp där de bor. Från mitt perspektiv anser jag att det är ett lyft och ett värde för området att ge så många ungdomar som är födda och uppväxta i Bergsjön jobb. De bidrar på många olika sätt.

En del av ungdomarna jobbade med valstärkande insatser och informerade om hur det går till när man röstar.