Unikt projekt har gett resultat. Göteborgs Stad söker ständigt nya familjehem för barn och ungdomar med ”trassliga” hemförhållanden. I ett unikt pilotprojekt med tre andra kommuner söker man nu även på Facebook. Och det har redan gett resultat.

– Sedan starten i augusti har vi fått en handfull intresseanmälningar direkt via Facebook, säger Agneta Blocksjö Attar, kommunikatör på Familjehem Göteborg.

– Och jag tror att vi kan ha startat en process hos många fler, en process som vi kanske kan skörda frukterna av om ett eller två år. Det här handlar ju om stora beslut, som måste få växa fram.

Behovet av nya familjehem i Göteborg är alltid stort. För det mesta står 40 – 50 barn i kön och väntar. Orsaken är oftast missbruksproblem eller långvarig sjukdom hos föräldrarna. Uppdragen varierar från korta akutinsatser till livslånga relationer. Det behövs även familjer som vill ta hand om ett barn 1 – 2 helger i månaden, så kallade kontaktfamiljer.

Nya vägar prövas
Tidigare har Göteborgs Stad annonserat i tidningar efter intresserade familjer men man söker även på många nya sätt, till exempel via en ny hemsida, via Kulturkalaset och andra event. Och nu alltså även via Facebook.

Familjehems Facebooksida är öppen för alla. Det räcker med att ”gilla” sidan, så blir man prenumerant och får veta när det görs nya inlägg. Hittills har 140 personer gjort det.

– Vi har valt att ha en öppen sida för diskussion och kommentarer, men vi har säkrat så att man inte kan lägga ut bilder hur som helst, säger Agneta Blocksjö Attar.

Ringar på vattnet
Högsta noteringen hittills på sidan är en efterlysning efter nya familjehem och kontaktfamiljer. Den har setts av hela 2.000 personer, eftersom den delats vidare och vidare och vidare…

– Det är det som är så fint med Facebook och andra sociala medier; det blir verkligen som ringar på vattnet.

– Jag ser det som väldigt intressant ur rekryteringssynpunkt att vi finns där de vi vill prata med finns. På Facebook finns hälften av alla svenskar mellan 25 och 50 år, precis den målgrupp vi vill nå för att hitta nya familjer, säger Agneta Blocksjö Attar.

Men Facebooksidan handlar inte bara om rekrytering. Här kan deltagarna få tips om föreläsningar eller TV-program och utbildningar och här kan man diskutera med andra intresserade.

– Det här är ett sätt för oss att ha tätare kontakt med dem som har uppdrag hos oss, men det är också en öppen arena, så att människor som är nyfikna på området och kan tänka sig att bli familjehem eller kontaktfamilj får en inblick i vår värld, säger Agneta Blocksjö Attar.

Hjälper varandra
Den nya Facebooksidan (se länk här nedanför) har tagits fram i ett pilotprojekt inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) där Göteborg, Stockholm, Uppsala och Sollentuna deltar.

SKL står för kostnaden för en konsult i sociala medier, Lena Leigert från Göteborgsföretaget Kreafon. Sedan i maj i år har kommunerna och konsulten träffats en gång i månaden i nätverksmöten, stöttat och hjälpt varandra.

– Nu har alla startat sina Facebooksidor och vi räknar med att kunna hålla ett uppsamlande möte i juni 2013. Men även i framtiden kommer vi säkert att hjälpas åt, nu när vi kommit igång med ett samarbete, säger Agneta Blocksjö Attar.