Startar ny kurs. Att stärka och fördjupa relationen med hjälp av den väletablerade så kallade PREP-metoden. Det är tanken med familjerådgivningens nya kurs. Välkomna är par som vill utveckla och jobba vidare på sin relation, men som inte befinner sig i direkt kris.

− Kursen handlar om ett förebyggande arbete och om att vårda relationen, inte om att lösa konkreta problem. Är man mitt uppe i livet som småbarnsföräldrar kanske man ska vänta lite med en sådan här kurs, säger Håkan Fransson, som är familjerådgivare i Göteborgs Stad och en av två kursledare.

Upplägget är fyra träffar under april och maj. I gruppen medverkar upp till sex par, men det är enbart inom det enskilda paret man arbetar med de olika frågeställningar som tas upp.

− Vi presenterar olika teman vid varje träff, som till exempel förälskelsen och frågan ”varför blev vi ett par?”, vad man har för förväntningar på varandra i förhållandet eller vad det finns för konfliktmönster som kan ödelägga en relation, säger Håkan Fransson.

Paren får jobba enskilt
Utifrån träffens tema får paren jobba med olika övningar i kommunikation och konflikthantering. Bland annat en metod som handlar om att tala och lyssna för att sedan återge vad partnern har berättat.

− Till skillnad från den terapi vi i vanliga fall erbjuder på familjerådgivningen får paren på kursen jobba mycket själva. Vi är där och stöttar och peppar, men följer inte deras samtal hela tiden, säger Håkan Fransson.

Metod från USA
Målet är att man ska komma varandra närmare och må bättre i relationen.

− Genom kursen får man mer förståelse för varandra och lära känna varandra ytterligare. Dessutom är känslan av att man gör det här tillsammans oerhört värdefull, säger Håkan Fransson.

Det här är första gången familjerådgivningen i Göteborgs Stad erbjuder kurser utifrån metoden PREP, som är en förkortning för ”Prevention and Relationship Enhancement Program”. Metoden är utvecklad i USA och kom till Sverige via Norge på 1990-talet.