Att befinna sig i en infekterad situation där föräldrarna bråkar om vårdnaden kan göra det svårt för barn att uttrycka vad de vill. För att bli ännu bättre på att stötta barnen har familjerättsbyrån arbetat med fokusgrupper och tagit fram en film riktat till barn. Nu har de prisats för sitt arbete av Familjerättssocionomernas riksförening. Att befinna sig i en infekterad situation där föräldrarna bråkar om vårdnaden kan göra det svårt för barn att uttrycka vad de vill. För att bli ännu bättre på att stötta barnen har familjerättsbyrån arbetat med fokusgrupper och tagit fram en film riktat till barn. Nu har de prisats för sitt arbete av Familjerättssocionomernas riksförening.

Hur kan ett barn uppleva att vara indragen i en konflikt mellan föräldrarna om var barnet ska bo? Vad vill barnen ha stöd med? Och vad tycker de om kontakten med familjerättssekreterarna? Det ville familjerättsbyrån i Göteborg veta mer om. Under det senaste året har en arbetsgrupp arbetat med fokusgruppsamtal, där barn som har besökt familjerättsbyrån tillsammans med sina föräldrar har fått komma till tals. För att hjälpa barn att förstå situationen de befinner sig i har man även tagit fram en film. Tittaren får följa Hugo, en animerad barnfigur, under ett besök på familjerättsbyrån. Bland annat får Hugo chans att träffa familjerättssekreterarna i enrum för att prata om hur han trivs i sin familj, och om det är något han vill ändra på. – Barn som är inblandade i en vårdnadstvist kan många gånger känna sig ofria att prata om sin egen situation. De vill vara till lags, och inte såra vare sig den ena eller den andra, säger Roger Söderstrand, enhetschef för familjerättsbyrån.Barn ser mer än de vuxna trorMånga föräldrar som går igenom en konfliktfylld separation försöker undvika att barnen blir indragna. Men det är mer eller mindre ofrånkomligt, Roger Söderstrand. – Barn vet ofta mycket väl vad som pågår, i högre grad än föräldrarna tror. Då är det viktigt att någon oberoende får prata med barnen, och att barnen själva får uttrycka hur de uppfattar sin uppfattning och vad de vill, säger Roger Söderstrand. Familjerättsbyråns arbete för att öka barns delaktighet uppmärksammades på yrkesföreningen Familjerättssocionomernas årliga konferens i Visby. Då tog de fyra familjerättssekreterare som arbetat med fokusgrupperna och filmen emot föreningens familjerättspris 2016.