Ny samtalshjälp för skilda föräldrar. Sedan 1 juli i år erbjuder landets kommunala familjerättsbyråer också samtalshjälp kring barnens ekonomi och försörjning. ”Det är jättebra. I grunden handlar många konflikter om ekonomisk oro”, säger Roger Söderstrand som är enhetschef för Familjerättsbyrån i Göteborg.

Efter en utredning som gjordes 2011 fick socialtjänstlagens femte kapitel i somras en ny skrivning som innebär att de kommunala familjerättbyråerna även ska erbjuda samarbetssamtal kring barnens försörjning.

I utredningens omfattande intervjumaterial efterlyste många ett ställe dit man kan vända sig när man gått skilda vägar, och inte är överens om vem som ska betala för det gemensamma barnet.

”Ekonomin har alltid utgjort ett orosmoment”
De senaste veckorna har handläggarna på Familjerättsbyrån i Göteborg specialgnuggats i ekonomi för att kunna möta sitt nya uppdrag: att utöver boende, vårdnad och umgänge även utgöra ett stöd i frågor om barnens ekonomi.

– Ekonomin har alltid utgjort ett orosmoment som vi på olika sätt försökt hantera – men nu kan man alltså ansöka om att komma hit enbart för att diskutera ekonomiska frågor kring barnens försörjning. säger Roger Söderstrand.

Med stärkt ekonomisk kompetens hoppas man att tidigare kunna fånga upp tvister som annars riskerar att växa sig stora, och i vissa fall kanske till och med hamna i domstol.

– Varje ärende som inte behöver gå till domstol är bra. Det är bättre också för barnet att det löses på frivillig väg, säger Roger Söderstrand.