Viktigt kulturarv. En traditionell romsk vagn kommer att stå på Gustaf Adolfs torg på romernas nationaldag 8 april. Vagnen ska sedan ingå i ett stort EU-projekt på Stadsmuseet om romernas villkor idag.

Den färgsprakande vagnen har just kommit från England, där den dekorerats av den kände och ännu verksamme vagnmålaren Lol Thompson.

– Jag känner en jättetacksamhet, vi har fått tillbaka en bit av vår historia. Vagnen är värdefull och viktig både för oss romer och för allmänheten, jag hoppas att den väcker nyfikenhet och frågor, säger Bagir Kwiek.

Han är rom och en av initiativtagarna till det projekt som ska pågå under 2012 och 2013 med Stadsmuseet som bas.

Nytt projekt på Stadsmuseet
Projektet heter ”Rom san – är du rom?” och tar tag i frågan varför inte romer släpps in i samhället. Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljat tio miljoner kronor till projektet som startade i mars, men som drar igång på allvar i mars nästa år.

Då invigs en stor utställning på Stadsmuseet om romernas historia och kultur, där den engelska vagnen blir ett inslag.

Projektet ska resultera i bland annat seminarier, studiematerial och utbildning av cirka 1.000 anställda i Göteborgs Stad, med utställningen som utgångspunkt.

– Alla detaljer är inte klara, men tanken är att de anställda kommer hit under en dag, säger Maria Forneheim, projektledare på Stadsmuseet.

– Här får de titta på utställningen, ta del av studiematerialet och lyssna på romer som berättar om sin historia, sin situation idag och tankar om framtiden.

Ny barnbok på gång
Stadsmuseet planerar också en barnbok ihop med frilansjournalisten Monica Hirsch.

– Vi hoppas få ihop tio romska sagor till boken och har förhandsbeställt 2.000 exemplar, säger Maria Forneheim.

Syftet med hela projektet är att skapa delaktighet och öka integrationen av romer.

– Tanken är att fler romer ska bli delaktiga i samhället och göra sina röster hörda, säger Maria Forneheim.

Stadsmuseet är projektets huvudman men jobbar tätt ihop med representanter från de stora romska grupperna, bland andra Bagir Kwiek, som kommer att vara anställd på museet under projekttiden.

– Visionen är att visa på en annan bild av romer än den stereotypa och att förändra attityder, säger Bagir Kwiek.