Djupa sprickor och såphal lera gör att det fortfarande är livsfarligt att röra sig i det stora område i Bergum som rasade i början av december. En flera hundra meter lång sjö har också bildats bakom proppen av rasmassor. Men geotekniker bedömer nu att det inte finns risk för ytterligare ras som kan beröra hus i närheten.

– Som läget är nu har vi skredet under kontroll. Det har blivit en del följdskred men det har börjat lägga sig tillrätta så vi avskriver faran för att det skulle beröra andra områden, berättar Emil Sandberg, Gatubolagets geotekniker som leder undersökningen på uppdrag av markägaren fastighetskontoret.

”Lätt att halka ner i en spricka”

Det var på måndagskvällen den 10 december som det rasade i en ravin nära Lärjeån, öster om Krokerydsvägen i Bergum. Varken djur eller människor kom till skada men området har varit avspärrat sedan dess.

4714.jpg
Emil Sandberg avråder bestämt allmänheten från att röra sig i rasområdet:

– Det är totalt livsfarligt! Jordmassorna ligger i stora så kallade skredskållor. Mellan dem finns vattenfyllda sprickor som kan vara mellan två och fyra meter djupa. När det är blött i markerna är leran väldigt hal. Det är lätt att halka ner i en spricka och det kan vara svårt att komma upp.

– Men eftersom raset ligger i en ravin finns en ganska självklar begräsning av området, man går inte dit av misstag.

Bakom proppen av rasmassor har det också bildats en flera hundra meter lång sjö, 50 meter bred och mer än två och en halv meter djup. Emil Sandberg räknar med att sjön så småningom bryter igenom vallen.

Har förstärkt Lärjeåns stränder

– Erosionen kommer att bryta ner den och tömma sjön men hur lång tid det tar beror på vädret. Det kan ta ett år men det kan också gå fortare.

Fastighetskontoret har nu förstärkt Lärjeåns stränder nedströms vid Krokerydsbron med sprängsten. Efter två dagar med kraftigt regn i förra veckan svämmade sjön över och den översta delen av vallen bröts igenom.

– Vatten strömmade ut och svämmade över Lärjeån men sprängstensskyddet höll, konstaterar Emil Sandberg som noga följt förloppet den senaste månaden.

En slutrapport om fortsatta åtgärder kring skredet i Bergum väntas vara klar om ungefär en månad.

422A_2.jpg

Den nybildade sjön kommer så småningom att försvinna.