Första trendbrottet på nio år. De tre senaste månaderna har antalet störningar legat på ungefär elva per natt. Det har inte hänt sedan Störningsjouren startade våren 2004. Vanligtvis brukar antalet anmälda störningar landa i snitt på 15 per natt.

− Det kan låta som en liten minskning, men faktum är att det aldrig tidigare har hänt. Vi har haft konstanta siffror under alla år. Det gör det här till ett tydligt trendbrott, säger Störningsjourens vd Bo Strandberg.

Han har ingen säker förklaring till trendbrottet, men tror att det handlar om bland annat den förebyggande verksamhet som de bedriver gentemot hyresgästerna.

− Vi arbetar mycket förebyggande och pratar med hyresgäster, medlar mellan hyresgäster och hjälper dem att hitta lösningar, säger Bo Strandberg.

”Trevliga störningar” vanligast
Dessutom arbetar Störningsjouren tätt i samarbete med stadsdelsförvaltningarna och med olika intresseorganisationer.

− Till exempel kan det handla om att en hemlös bosatt sig i någon trappuppgång. Då är det inte så att vi bara puttar ut dem på gatan, utan vi ser till att de tas om hand antingen av stadens eget mobila team, Stadsmissionen eller Räddningsmissionen, säger Bo Strandberg.

Drygt 88 000 lägenheter från allmännyttan, de stora hyresvärdarna och några bostadsrättsföreningar är i dag anslutna till Störningsjouren. De vanligaste störningarna är vad Bo Strandberg kallar för ”trevliga störningar”, det vill säga hög musik och fester.

− Det är oftast personer som egentligen inte alls vill störa sina grannar och som direkt förstår och åtgärdar problemet när vi kommer dit, säger Bo Strandberg.

Andra störningar sommartid
I de allra flesta fall behöver Störningsjouren heller aldrig heller återvända till samma adress.

− Nej, det är bara ett fåtal störningar som upprepas. Då försöker vi lösa problemet med en åtgärdsplan och ibland går det snabbt att lösa, ibland tar det längre tid, säger Bo Strandberg.

Sommaren betyder oftast att en annan typ av störningar blir aktuella.

− Det kan vara sådant som att man har sina fönster öppna eller blir sittande på balkongen och pratar med en hög ljudvolym ända in på småtimmarna. Eller så är det någon som har fest på gården när någon annan försöker sova, säger Bo Strandberg.