Den goda helgtrenden håller i sig: levande ljus förorsakar allt färre bränder som kräver räddningstjänstens insatser. Från första adventshelgen till trettondagen inträffade i år bara åtta sådana bränder, jämfört med cirka 30 för tio år sedan.

– Vi hoppas att en av förklaringarna är att vi lagt ner mycket kraft på förebyggande arbete de senaste åren. Bland annat var brandmän ute på torg och köpcenter i början av december för att informera, säger Tove Nyth som är olycksutredare på räddningstjänsten i Storgöteborg.

Verkar ha gett bestående framgång

Det verkar som om arbetet med att få ner antalet olyckssiffror gett bestående framgång. Från trettiotalet bränder för tio år sedan har siffran under senare år etablerats kring tio.

– Förra året fick vi rycka ut på nio bränder under den period som vi vet de levande ljusen används allra mest – från första advent till trettondagen.

Årets åtta ljusbränder fördelar sig på följande sätt:
–   fyra i villor.
–   två i flerbostadshus.
–   en i skola.
–   en på en vårdanläggning.

Inga människor kom till skada

Brandlarm och automatlarm har bidragit till att bränderna upptäckts i tid. Därför fick ingen av bränderna riktigt allvarliga konsekvenser, och inga människor kom heller till skada.

– Möjligen finns det också ett mörkertal där mindre bränder släckts utan att räddningstjänsten larmats eller att incidenten kommit till vår kännedom, säger Tove Nyth.

Det pedagogiska arbetet med att informera om de särskilda riskerna med levande ljus fortsätter tillsammans med bland andra Brandskyddsföreningen  och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Torrkokning och spisbränder största brandfaran

Ljusbränderna ligger av tradition koncentrerade kring jul och nyår. Sett över hela året utgör torrkokning och spisbränder fortfarande den största brandfaran i våra bostäder.
 

Fotnot:
Räddningstjänsten i Storgöteborg omfattar sex kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda och Lerum.

Vårt Göteborgs ljus- och köksbrandsbevakning 2009