”Väsentlig avmattning”. För något år sedan kom täta rapporter om göteborgare som rest till Syrien och norra Irak för att delta i strid. ”Då stack Göteborg ut i mängden, men idag är bilden annorlunda. Själva resandet har mattats”, säger Zan Jankovski.

Från 2012 och fram till hösten 2015 reste, enligt Säpos bedömningar, närmare 300 svenskar till Syrien och norra Irak för att ansluta sig till en terrorklassad gruppering. Fram till 2014 kom anmärkningsvärt många av dem från Göteborg.

10A4.jpg
– Om vi var värst i Sverige, eller kanske till och med i Europa, får andra svara på – men det är ingen tvekan om att Göteborg stack ut, säger Zan Jankovski som tillsammans med kollegan Haisam-A-Rahman i snart ett år arbetat som Göteborgs Stads samordnare mot våldsbejakande extremism och nu ser en delvis förändrad bild:

– Resandet har mattats. Min uppfattning är att det är fråga om en väsentlig nedgång, säger Zan Jankovski och vet att Säpo och andra samarbetspartners gjort liknande iakttagelser.

– Samtidigt ger det ensidiga fokuserandet på antal som har rest inte en helhetsbild av problematiken. Det kan till exempel finnas problem med yngre individer som attraheras och påverkas in i den här typen av grupper och miljöer, men som nödvändigtvis inte tar steget fullt ut och reser iväg till konfliktområden, fortsätter han.

Större andel kvinnor
Det är känt att många av de som rest stupat i strid. Cirka 120 beräknas ha återvänt till Sverige, och en del av dem har åkt ner flera gånger.

Bland göteborgarna var det under de första åren huvudsakligen män, mellan 23 och 30 år, som reste till Syrien eller Irak. Flertalet hade kopplingar till Angered och Östra Göteborg.

– Idag ser vi en tendens, både i Göteborg och i övriga landet, att andelen kvinnor ökar. Det gäller både bland dem som radikaliseras hemma i Sverige, och dem som rest ner, säger Zan Jankovski.

Aktiva på nätet
Samtidigt som det faktiska resandet från Västsverige till krigets Syrien och Irak mattats, tyder mycket på att intresset för ideologin sprids i allt bredare och yngre kretsar i Göteborgsområdet. Det finns flera exempel på gymnasieelever som attraherats av tankarna, och för en del kan nyfikenheten eventuellt så småningom leda vidare till en radikaliseringsprocess.

Att allt fler yngre, och även yngre kvinnor, kan vara i riskzon för att bli radikaliserade, kan möjligen kopplas till IS/Daesh aktiviteter på nätet.

– Deras propagandaavdelning är avancerad. Det verkar som yngre tjejer utgör en extra sårbar grupp som man bland annat försöker nå via chatt-grupper på nätet. I vissa fall erbjuds även finansiering av resan, säger Zan Jankovski.

– De använder kanaler och plattformar där unga finns, deras videos är paketerade dramaturgiskt så att de ska attrahera ungdomar. De spelar på det unga känner igen i sin vardag, som olika dataspel. Man producerar också propaganda på en mängd olika språk.