Göteborgs folkmängd ökade med 3.701 personer under 2007 och uppgick vid årsskiftet till exakt 493.498 invånare. Förra årets ökning var något mindre än under 2006 (+4.800) och beror på en minskad nettoinflyttning till staden.

– Vi vet inte helt säkert, eftersom vi inte har hela 2007 års siffror över födda, döda och flyttningar. Men de tre första kvartalen tyder på att det beror på en lägre nettoinflyttning av svenskfödda, medan invandringsöverskottet ligger på ungefär samma nivå, säger Lutz Ewert på stadskansliets statistikgrupp.

Nya bostäder ger fler invånare i Torslanda och Askim

Under 2007 har befolkningen ökat i de allra flesta av Göteborgs stadsdelar. De enda som minskat är Högsbo, Älvsborg, Södra Skärgården ( f d Styrsö) samt Biskopsgården.

Stadsdelen som växte mest under 2007 var Torslanda, med 781 invånare. Tvåa var Askim, som växte med 463 invånare och trea Centrum, med 366.

– I både Torslanda och Askim har det byggts många nya bostäder som förklarar ökningen, det har det däremot inte i Centrum, kommenterar Lutz Ewert.

7AE0.jpg
Stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen, Kortedala och Bergsjön hade en betydligt lägre folkökning 2007 än 2006.

Färre barn mellan sex och 15 år

– Det är lite förvånande. Flyktingmottagandet var något lägre 2007, men det kan inte vara hela förklaringen och stadsdelarna tar emot lika stor andel av flyktingarna som de brukar göra, säger Lutz Ewert.

Antalet barn i förskoleåldrarna fortsätter att öka. Det är helt ”enligt plan”, till följd av stora barnkullar de senaste åren. Under 2007 blev 1-5-åringarna 930 fler och är nu totalt 27.475.

Däremot minskade antalet skolbarn i åldrarna 6 – 15 år med 828, till 48.350 barn.

– Den gruppen har minskat de senaste åren, beroende på ”babyboomen” runt 1990. I takt med att de växer upp och lämnar grundskolan blir det färre elever där, säger Lutz Ewert.

Samtidigt har barnkullarna från mitten av 90-talet – då det föddes ovanligt få barn – nu kommit in i skolåldern.

Halvmiljonstrecket dröjer till vintern 2009

– Nu trillar det varje år ut en stor åldersklass från grundskolan samtidigt som det kommer in en liten, konstaterar Lutz Ewert.

Antalet ungdomar 16-19 år ökade med 766 och är nu 22.918.

– Också en effekt av babyboomen. Just nu har vi väldigt många barn i gymnasieåldrarna, men 2008 är toppåret, snart kommer den gruppen att börja minska, säger Lutz Ewert.

I de äldre åldersgrupperna ökade antalet 65-74-åringar med 667 personer medan 75-84-åringarna blev 571 färre.

Att Göteborg nu växer något långsammare än tidigare innebär också att passeringen av det magiska 500.000-strecket får flyttas fram en bit. Tidigare sa prognosen att Göteborg skulle bli halvmiljonstad sommaren 2009, men nu ser det ut att dröja till vintern 2009 eller möjligen våren 2010.

6BA0.jpg

Folkmängden i stadens 21 stadsdelar 2002-2007. Källa: Stadskansliet statistikgrupp


7006.jpg

Folkmängdens förändring i Göteborg per stadsdel 2006 och 2007. Stadsdelen Torslanda växte mest. Källa: Stadskansliets statistikgrupp