Utvärdering efter första året. För ungefär ett år sedan öppnade Göteborgs Hamns nya kombiterminal Arken i ytterhamnen. Den nya placeringen har flera fördelar jämfört med den tidigare i Gullbergsvass – bland annat har antalet lastbilar passerar Göteborgs centrum minskat med 100 om dagen.

På den nya terminalen, som ligger i anslutning till hamnens roro- och containerterminaler i ytterhamnar, lastas containrar om mellan lastbil, tåg och båt. Den ligger närmare såväl hamnen som många industrier, har en högre kapacitet än den gamla, och är bättre placerad i förhållande till vägnätet.

Vid årsskiftet räknar Göteborgs Hamn med att 100 000 containrar ska ha passerat terminalen.

På området finns sju järnvägsspår, som är anslutna till godstågsbanan Hamnbanan, som på senare tid byggts ut för att få en större kapacitet. Enligt Göteborgs Hamn har intresset för att skicka gods via terminalen ökat sedan den togs i bruk.

– Vi märker att fler och fler aktörer vill nyttja terminalen och det är kul att se, säger Stig-Göran Thorén, järnvägsansvarig på Göteborgs Hamn.