Ny statistik från Göta Lejon. Antalet skolbränder fortsätter att minska i Göteborg. Förra året var de 31 och så få har de inte varit sedan 2001. Även kostnaderna för vandalisering minskade förra året, visar statistik från stadens försäkringsbolag Göta Lejon.

Drygt 30 bränder i skolor och förskolor kan låta mycket. Men de flesta är små, oftast för att de upptäcks i tid.

– Förhållandet mellan antalet bränder och vad de kostar blir bättre och bättre, sedan fyra år tillbaka kostar de inte alls så mycket, säger Petra Willquist, riskingenjör på Göta Lejon.

Tidig upptäckt sparar pengar
– Bränderna upptäcks tidigt och kan begränsas i omfattning. Och det tror jag beror på investeringar vi gjort i tidig upptäckt, alltså automatlarm direkt till Räddningstjänsten, säger Petra Willquist.

7462.jpgSedan tio år tillbaka finns också en nedåtgående trend i antalet anlagda bränder.

Under 2014 hade 77 bränder inträffat i egendom tillhörande Göta Lejons kunder, vilket är ungefär samma nivå som 2013. Av de 77 bränderna var 35 anlagda. 49 bränder upptäcktes med hjälp av brandlarm som är direktkopplat till larmcentral.

Sjukhem och äldreboenden stod för en femtedel av bränderna. Många orsakades av glömd eller överhettad spis, oftast på dagtid vilket gjorde att skadorna blev begränsade.

Anlagd brand i parkstuga
Förra året drabbades Göteborgs Stad bara av två större bränder, om man räknar bort bostadsbränder:

– Värst drabbad blev idrotts- och föreningsförvaltningen som under sommaren råkade ut för en brandskada på yttertak på Lundbybadet. Branden orsakades troligen av rökning och kostade 1,5 miljoner kronor, berättar Petra Willquist.

I mitten av juni anlades en brand i en parkstuga vid Solbackeskolan.

– Den branden orsakade stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg och lokalförvaltningen sammanlagda skador för 1,3 miljoner kronor, säger Petra Willquist.

Klottret minskade
De 31 skol- och förskolebränderna förra året kostade totalt ca 2,7 miljoner kronor.

Totalt kostade bränder i Göta Lejon-försäkrad egendom 30 miljoner under året, en ökning med 3,6 miljoner. Däremot har kostnaderna för stölder, inbrott, glaskross, klotter och övrig vandalisering gått ner.

– Såna kostnader minskade med 5,7 miljoner till totalt 41 miljoner. Svårt att säga vad det beror på, men det är ju glädjande, konstaterar Petra Willquist.

Göta Lejons totala skadekostnad för 2014 uppgår till 167 miljoner kronor en ökning med fem miljoner från 2013.

Mycket glaskross i stadsdelarna
Den enskilt största skadeposten är vattenskador; 64 miljoner, vilket är 39 procent av skadekostnaderna.

– Vattenskador har minskat med 2,8 miljoner kronor jämfört med 2013, men är ju en mycket stor post i det hela. Och här finns hela spektrat – både små och stora skador, säger Petra Willquist.

Glaskrossning är den största skadeposten ute i stadsdelarna. Här klarar sig Centrum bäst, med bara 62 000 kronor i glaskross förra året. Sämre var det i Västra Göteborg, 770.000 kronor, och i Östra Göteborg, 782.000 kronor.