Insatser har gett effekt. För några år sedan gick debattens vågor höga kring Avenyn. Gatan upplevdes som otrygg, stökig och nedsmutsningen var ett problem. Flera insatser har gjorts och nu visar det sig att antalet våldsbrott runt Avenyn minskat.

– Statistiskt sett har det blivit säkrare på Avenyn, säger Thomas Tengskog, chef för Citypolisen. Sedan 2010 har våldsbrotten minskat från 2 660 brott till 2 307 förra året i Avenyområdet. Det är 353 färre brott, något som är en stor vinst både i mänskligt lidande och för samhället. Varje våldsbrott kostar cirka 200 000 kronor.

I början av 2012 fick Trygg, vacker stad, som är en del av Göteborgs Stad, i uppdrag att ta fram förslag på hur tryggheten skulle stärkas på Avenyn under helgnätterna. Detta innebar att företagarna, staden och polisen tillsammans satte sig ner och diskuterade frågan.

– Alla var beredda att se sin del i det hela, säger Bente Greve, utvecklingschef i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Gemensam bild av läget
I arbetet har stadsdelsförvaltningen bidragit med kunskap om området, genomfört trygghetsvandringar och en enkätundersökning.

– Vi fick en gemensam lägesbild, säger Thomas Tengskog. Krögarna har tagit ett stort ansvar. De har förståelse för problematiken och hur viktigt det är med en ansvarsfull alkoholservering. Inför varje helg har vi möten med ordningsvakterna på krogarna för information om helginsatsen.

Lokalt brottförebyggande råd
Sedan förra året finns ett lokalt BRÅ i stadsdelen, ett brottsförebyggande råd, som består av stadsdelen, polisen och social resursförvaltning.

– Där får vi en gemensam nulägesbild och tillsammans prioriterar vi vad vi ska göra för att öka tryggheten, säger Bente Greve och fortsätter:

– Det är oerhört glädjande att det skett en positiv förändring på Avenyn, även om det såklart fortfarande finns problem, som bland annat drabbar de boende. Att bo i citynära lägen innebär att man också känner av de negativa sidorna av stadens nöjesliv. Men vi i stadsdelsförvaltningen gör det vi kan för att öka tryggheten både på Avenyn och i andra delar av centrala stan.

Utökad städning
Sedan ett par år tillbaka finns polisen på Avenyn varje helg, flera urinoarer har satts upp, staden har utökat städningen och snabbmatsrestaurangerna har fortsatt städa utanför sina.

– Det har ju visat sig att lagar man inte ett krossat fönster så har man snart ytterligare ett krossat fönster. Det är alla delar som spelar in. Den polisiära närvaron i samverkan har gett den här positiva effekten, säger Thomas Tengskog och lyfter också fram betydelsen av ordningsvakternas arbete med att minska narkotikan.

2012 fattades beslut i kommunfullmäktige om att krogarna i Göteborg får ha öppet till fem på lördagar, men måste stänga tre på fredagsnätterna. Ändringen genomfördes i augusti 2013.

– Om man tittar på brottsstatistiken på fredagar så har det skett en minskning efter beslutet om tidigare stängning. Men också lördagarna har påverkats och där har det skett en minskning trots att krogarna har öppet till fem. Stängningen av krogarna kan ha haft viss effekt, men även de andra åtgärderna, säger Thomas Tengskog.

Viktigt med uthållighet
En sommarkväll rör sig cirka 70 000 personer på Avenyn. När det är stora evenemang i stan ännu fler. Projektet med att öka tryggheten på Avenyn ledde till ändrade arbetssätt och utökad samverkan mellan de aktörer som kan påverka trygghet och brottslighet. Det är viktigt att förändringarna blir bestående.

Och polisen fortsätter att finnas på Avenyn på helgnätterna.

– Nu är det viktigaste att vara uthållig, säger Thomas Tengskog.

716_11.jpg

I hela riket syns trenden att våldsbrotten minskar. På nationell nivå är nedgången från 2012 till 2013 cirka 9 procent, i centrala Göteborg är minskningen drygt 12 procent. 2014 verkar i skrivande stund hamna på ungefär samma resultat som 2013.