Fem bilförare dödades och 681 skadades i Göteborgstrafiken under 2002. Detta framgår av Statistisk Årsbok Göteborg 2004 som just kommit ut. Här finns också tabeller över valdeltagandet och resultatet från höstens folkomröstning om EMU, uppdelat på valkretsar och församlingar. I dagarna finns också motsvarande uppgifter tillgängliga i årsboken på Internet.

I drygt 400 tabeller presenteras den färskaste statistiken om Göteborg på en rad områden, som boende, arbetsmarknad, finanser och miljö.

Nytt för i år är den uppdaterade olycksstatistiken för Göteborgstrafiken.

Över 305.000 röstade

– Trafikolyckorna har vi de senaste åren haft problem med att få fram statistik på. Vi har haft siffrorna från 1998/99 som senast men nu har vi aktuella uppgifter, berättar Lutz Ewert vid stadskansliets statistikgrupp.

I trafikstatistiken finns bland annat uppgifter om dödade och skadade efter ålder och när under året det händer flest trafikolyckor med personskada. Och vilka det är som skadas, förare eller passagerare eller fotgängare till exempel.

I folkomröstningen den 14 september förra året, om införande av Euron, lämnade 305.574 göteborgare en godkänd röst.

Statistik sedan år 1900

155.935 röstade nej, 143.296 röstade ja och valdeltagandet var 78,5 procent.

Sedan i fjol läggs statistiken fortlöpande ut på Internet. Så den som vill hitta de mest aktuella uppgifterna bör emellanåt gå in och titta på årsboken i elektronisk form (se länk nedan).

– Statistiken är en bra källa för att se Göteborgs utveckling över tid på en rad områden, som befolkning, flyttningar och födslar och så vidare. Så den som är intresserad välkommen att komma upp till oss och titta på årsböckerna ända från år 1900 och framåt, säger Lutz Ewert.

Fotnot:
Boken kostar 106 kronor och går att beställa från statistikgruppen på stadskansliet, tel 031-611000