Bättre aktualitet och större fokus på innehållet. Det utlovas i den nya upplagan av Statistisk årsbok för Göteborgs Stad. I år kommer den ut flera månader tidigare jämfört med hur det brukar vara. Ett förenklat och mer automatiserat produktionssätt är förklaringen.

− Vårt mål har hela tiden varit att komma ut före nyår och med en ny produktionsmetod klarar vi det. Tidigare har en det redan hunnit komma ut ny statistik innan boken har blivit färdig. Nu blir innehållet mer aktuellt, säger Lutz Ewert, på Göteborgs Stads statistikgrupp.

Formen är det dock ingen större skillnad på. Statistisk årsbok ser ut som den brukar göra och innehållet är likartat. Ett mindre antal helt nya tabeller har dock tillkommit sedan sist.

Ny statistik om fartygstrafiken

Till exempel finns uppgifter om ankommande och avgående fartyg från Göteborgs hamn.

− Det visar varifrån de båtar som går till Göteborg kommer och vart de båtar som lämnar Göteborg ska. Siffror som ger en bild av vilka länder vi handlar med, säger Lutz Ewert.

Andra nytillkomna tabeller handlar om sysselsättningen nedbruten på enskilda stadsdelar. Bland annat får man veta inom vilka näringsgrenar som befolkningen i stadsdelarna jobbar.

− Nu finns också mer detaljerade tabeller över hur inkomsten fördelas över olika ålderklasser och kön. Till exempel får man veta att det inte skett någon större utjämning mellan män och kvinnors löner och att den åldersklass som tjänar bäst är 45-54-åringarna, säger Lutz Ewert.

I tryck sedan år 1900

Statistisk årsbok för Göteborg har funnits ända sedan år 1900. Viss statistik, som till exempel när det gäller befolkningsutvecklingen, går att följa hela vägen sedan dess.

− Mycket av statistiken går att se över ganska lång tid. Dels har vi långa tidsserier i boken, dels går det ofta att gå tillbaka till gamla årsböcker för att jämföra, säger Lutz Ewert.

Inför nästa års statistiska årsbok finns planer på ytterligare förbättringar. Främst vill man arbeta mer med att presentera statistiken genom tematiska kartor.

− Kartor ger en snabb översikt, en snabb bild av hur något är. Sedan kan man gå in och titta på tabellerna för att få mer detaljerad information, säger Lutz Ewert.

Fotnot:
Statistisk Årsbok för Göteborg kostar 106 kronor och kan beställas via statistikgruppen.stadskansliet@stadshuset.goteborg.se eller på telefon 368 02 22, 368 02 24. Aktuell statistik och tabeller går också att hitta via Göteborgs Stads hemsida.