Samarbete för tidig hjälp. Offer för våld i nära relationer ska få hjälp och stöd så tidigt som möjligt. Det är syftet med ett ovanligt samarbete i Gamlestaden, där bland andra ett 20-tal fastighetsskötare fått utbildning om familjevåldet.

Att socialtjänsten och polisen samarbetar kring familjevåldet är inte ovanligt. Men i Östra Göteborg har även Störningsjouren och fastighetsägarna gått med för att försöka minska våldet mot kvinnor och barn i hemmet.

Faktum är att initiativet kom från föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden, där även det kommunala bostadsbolaget Poseidon finns med. Poseidon har 1.100 lägenheter i Gamlestaden.

Två dagars utbildning
Ett inslag i samarbetet är en utbildning i form av två halvdagar med både teori och praktik kring våld i nära relationer och kunskap om hur barn upplever våld i sin närhet. Statistik om våldet, hur myndigheter arbetar mot våldet samt ideella organisationers roller ingår också i kursplanen.

– Jag tror att utbildningen gett mycket ny kunskap och handlingskraft, i alla fall tror jag inte att man efteråt står handfallen inför problemet, säger Ing-Marie Larsson, områdeschef för bistånd i Östra Göteborg.

Ett 60-tal personer från socialtjänst, polis, fastighetsägare och störningsjour har gått utbildningen som avslutades med ett sammanfattande seminarium på torsdagen.

Samarbete i två år
Parterna har nu skrivit ett avtal om att fortsätta samarbetet till slutet av 2013. I samarbetet ingår en styrgrupp med representanter för alla parter samt en rådgivningsgrupp för dem som ingår i samarbetet.

– Även fastighetsägarna ska kunna få råd och stöd från den gruppen som ska träffas varannan månad, eller oftare om det behövs, säger Ing-Marie Larsson.

Boende i området har också fått information om vart man kan vända sig för att få stöd.

Satsningen genomförs tack vare ekonomiskt stöd från länsstyrelsen.