I Vårt Göteborg kunde man på tisdagen läsa att Gatubolaget erbjuder Göteborgs Stads anställda att köpa personalcyklar. Men detta var fel – något formellt politiskt beslut är ännu inte fattat i frågan.

Gatubolaget Teknisk service skickade på tisdagseftermiddagen ut en broschyr med titeln ”Personalcykel” till samtliga förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad.

– Tyvärr har broschyren uppfattats som ett erbjudande till samtliga anställda. Det korrekta är att Gatubolaget endast har arbetat fram ett koncept om personalcykel och ärendet ligger för närvarande bordlagt i kommunstyrelsens personal- och arbetsmarknadsutskott, säger Ove Erikson, chef för Gatubolaget Teknisk service och fortsätter:

– Vi ber om ursäkt och ber att få återkomma i frågan längre fram.