Ska bli ”attraktivt stadsrum”. Fotbollsplaner som samsas med en ny stadsfront, ikonbyggnader, park, torn eller kanske en stor arena? Fem arkitektteam har gett fem olika svar på hur den 20 hektar stora ytan ska förädlas och göras mer tillgänglig för göteborgarna.

Sedan i somras har fem olika arkitektteam funderat på hur Heden kan utvecklas till ett attraktivt offentligt stadsrum.

– Heden är både en tillgång och nackdel för Göteborg. En fantastisk plats under Gothia Cup men också en otrygg barriär med stora parkeringsytor och tillfälliga byggnader. Vi vill göra Heden vänligare och intimare – samtidigt som vi vill behålla aktivitetsytorna. Man kan säga att vi gav arkitektteamen ett motsägelsefullt program, säger stadsarkitekten Björn Siesjö.

Han konstaterar att stadsbyggnadskontoret också fick fem helt olika svar.

4078.jpg
– Ett jätteintressant utfall som berättar olika historier om vad man kan göra av den här platsen som av en tillfällighet blev kvar i staden, säger Björn Siesjö.

Bebyggelsen samsas med aktivitetsytor
Adepts team förslår fyra bollplaner runt en evenemangsyta som varierar i höjd. Bebyggelsen, som har flera ikonbyggnader, koncentreras kring Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan.

I förslaget som MA Arkitekters team tagit fram har aktivitetsytorna fått en rundare form och omges av en böljande bro. Den fungerar både som löparbana och promenadyta och man kan befinna sig på, över eller under bron. Bebyggelsen har placerats i grönska enligt hus i park-konceptet.

Stadsfront eller jättearena?
Nyréns team tänker sig en ny stadsfront längs Parkgatan och Sten Sturegatan med uteserveringar och kvällssol. Husen har fått dubbla, transparenta bottenvåningar för verksamheter och hela Heden har grön markbeläggning i olika material.

En stor arena dominerar förslaget från Tyréns team. De tycker att sportaktiviteterna vid Valhalla och Gamla Ullevi lika gärna kan flytta till Heden. Längs Sten Sturegatan vill de ha en veckad byggnad med bostäder och verksamheter.

Wingårdh föreslår torn
Wingårdhs team lämnar kvar mycket yta, istället byggs det på höjden. Tre torn, 20 våningar höga, omgivna av lägre bebyggelse mot Engelbrektsgatan och Södra vägen. En diagonalt stråk skär genom en aktivitetspark med fotbollsplaner.

De fem teamens förslag och idéer ska nu värderas och utmynna i ett inriktningsdokument. Detta ligger sedan till grund för detaljplanearbetet som beräknas starta under nästa år.

Allmänheten får tycka till
– Om allt går på räls har vi byggkranar på Heden om fem år. Göteborg är extra gnälligt, det överklagas mer här än i andra svenska städer, så det är svårt att vara exakt. Själva arbetet kommer att pågå under flera år, men platsen kommer fungera under hela byggtiden, säger Björn Siesjö.

Allmänheten har möjlighet att se förslagen redan i helgen. 7-8 december har stadsbyggnadskontoret öppet hus mellan klockan 11 och 15. Utställningen med förslagen kommer sedan hänga kvar under december och januari ut.

49C0.jpg

Illustration: EGA MA Ark

6938.jpg

Illustration: Nyréns

45E2.jpg

Illustration: Tyréns