Ska skapa attraktivt lokalt torg. Hur ska Selma Lagerlöfs torg bli attraktivare, tryggare och mer långsiktigt hållbart? Den frågan är vad fem utvalda lag med arkitekter och planerare har att jobba med under hösten. I november ska de presentera sina förslag.

I början av sommaren utlystes en arkitekttävling om den framtida utformningen av Selma Lagerlöfs torg. Första steget var att utse ett antal lag som under hösten skulle få i uppgift att gestalta torget med målet att skapa ett attraktivt torg för boende, verksamma och besökare.

− Torget är byggt under 1960- och 70-talen. Uppgiften handlar om att komplettera med ny bebyggelse, men ändå behålla de kvaliteter som redan finns här, samtidigt som man tillför nya, säger Kristina Hulterström, som är projektledare för Framtidens Selma.

Detaljplan tas fram nästa år
19 lag anmälde sitt intresse och fem av dem har valts ut. De får parallellt fortsätta med uppdraget till och med slutet av november, då de ska presentera sina förslag. Förslagen kommer sedan att ligga till grund för den detaljplan som ska tas fram under nästa år.

− Vi utser alltså ingen enskild vinnare, utan kan använda oss av alla fem lagens förslag om vi vill det, säger Kristina Hulterström.

Lagen har nu tilldelats en programhandling med vidare instruktioner för torgets utformning.

− Det är som en instruktionsbok med en rad frågor vi vill ha svar på. Som hur man kan komplettera området med fler bostäder och fler arbetsplatser. Hur kan man kombinera olika funktioner, som kommersiell och offentlig service, på torget?, säger Kristina Hulterström.

Ska fungera för fotgängare
Hon påpekar att torgets utformning är tänkt att stödja ett gott vardagsliv.

− Det ska inte bli något nytt köpcenter, utan vara ett lokalt torg med varierat innehåll och bra service, säger hon.

Andra aspekter som Kristina Hulterström lyfter fram är betydelsen av grönska i området, variation i bebyggelsen, publika bottenvåningar vid torget och att miljön i första hand ska lämpa sig väl för fotgängare och cyklister.

− Vi planerar för vad vi kallar den gående människan. Man ska tryggt kunna röra sig i promenadtakt på noll till fem kilometer i timmen, säger Kristina Hulterström.

Byggstart för framtidens Selma Lagerlöfs torg planeras till någon gång 2013-2014.