Gungande gräs, ljudverk och modevisning på husfasader. Det kom in 29 förslag på vad som kan hända under Göteborgs Stadstriennal 2021 och av dem har nu fem vinnare utsetts. “Vi är otroligt glada över alla spännande förslag vi fått in och ser nu fram emot nästa fas, som innebär att börja planera genomförandet”, säger Cecilia Helsing från stadsbyggnadskontoret och en av sju medlemmar i juryn.

Under hösten utlyste Göteborgs stadstriennal ett så kallat open call för att samla idéer och förslag till triennalen 2021. De enda begränsningarna var att förslagen skulle vara anpassade till covid-19 och att de kostade högst 40 000 kronor att genomföra. Vinnarna utsågs av en jury som tittade på förslagens genomförbarhet, originalitet och relevans för stadstriennalens mål och syfte.

 Göteborgs stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Information om var och när det går att ta del av de vinnande bidragen kommer att publiceras på Göteborgs stadstriennals hemsida, i sociala medier och i jubileumskalendariet.

Barnen bestämmer av Pontus Johansson (barnkulturdesigner), Malin Wallin (designer och dramapedagog) och studenter från masterprogrammet Child culture design på HDK/Valand.

 

Sway av duon Fram Colectivo från Portugal.