Den tidigare lagliga så kallade "internetdrogen" Fenazepam, som snabbt etablerat sig bland ungdomar i Göteborg, kommer att klassas som narkotika. Det beslöt regeringen idag, efter en ovanligt snabb handläggning av ärendet.

– Mycket glädjande, säger Ove Lundgren på Kunskapskällar’n, Göteborgs Stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor.

Drogen Fenazepam är en bensodiazepin, besläktad med stesolid och valium och kan användas mot ångest och sömnsvårigheter, men har gjort en snabb karriär bland ungdomar som har beställt drogen över internet från framförallt Ryssland.

Som Vårt Göteborg berättade tidigare i veckan fick flera ungdomar i Göteborg i våras vårdas akut på Beroendekliniken efter att ha tagit det extremt starka och svårdoserade Fenazepam.

Ökat rekordsnabbt

– De ”gamla” drogerna är fortfarande vanligare, men ryktet sprider sig fort på internet och just därför är det så glädjande att när det verkligen gäller så går det att handlägga ett sådant här ärende oerhört fort, säger Ove Lundgren, som själv hörde talas om drogen för första gången i juni i år.

En månad senare begärde Läkemedelsverket att regeringen skulle narkotikaklassa Fenazepam, och på fredagen fattades alltså beslutet. Förordningen träder i kraft 15 september.
 
Försvårar användane och försäljning
 
Att Fenazepam klassas som narkotika innebär att tull, polis och socialtjänst nu får helt andra möjligheter att agera mot användandet, och att spridandet försvåras.
 
– De hemsidor som ligger på svenska servrar och som marknadsför Fenazepam kommer förhoppningsvis att bli försiktigare nu, säger Ove Lundgren.