”Unga vill ha mer inflytande”. Ungdomarnas busskort är bra, belysningen likaså. Men det är sämre med möjligheterna att vara med och påverka. De klara budskapen fick kommunstyrelsen av en grupp ungdomar på torsdagen, i Frihamnen.

Åsikterna hade samlats ihop av en grupp ferieentreprenörer på Hisingen, en ny form av kommunalt sommarjobb, och som arbetat med temat Ungt inflytande.

Ungdomarna hade gått runt på stan och frågat folk, de flesta i åldrarna 15 – 25 år, vad de tyckte i sju olika frågor, allt från kollektivtrafik och belysning till ungdomsaktiviteter och ungdomsrabatter.

Frågade unga på stan
Ferieentreprenörerna fick ett 70-tal svar som redovisades för kommunstyrelsen på Frihamnspiren, där det är aktiviteter hela dagarna nu, efter målgången i Volvo Ocean Race i måndags.

– Ungt inflytande är ju så mycket mer än att ha ett ungdomsråd, säger Johan Radix, en av tolv handledare för ferieentreprenörerna

– Det här var en chans för ferieentreprenörerna att prata med kommunstyrelsen och ge sin syn på Göteborg ur et ungt perspektiv, inte bara det här att ”ungdomarna är vår framtid” utan att ungdomar är viktiga här och nu också!

Hälften kände sig trygga
Ferieentreprenörernas material visar att 56 procent av de svarande tyckte att Göteborgs Stad ordnar tillräckligt med aktiviteter och platser för unga att vara på. Exakt hälften av de svarande känner sig trygga i staden men hela 71 procent tycker inte att ungdomar får vara med och påverka.

– Oftast har ju den äldre generationen ett övertag, mer makt, i såna här sammanhang. Det här är ett sätt att lyfta ungdomarna och deras delaktighet och att få igång en diskussion, säger Johan Radix.

Dialogen mellan ferieentreprenörerna och kommunstyrelsen sändes live via Bambuser och kan ses i efterhand på ferieentreprenörernas hemsida, se länken nedanför artikeln.