145-årig ikon behöver rustas upp. En av Göteborgs mest kända byggnader, Feskekôrka, behöver en omfattande upprustning. Under arbetet kommer den byggnadsminnesförklarade fiskhallen att hållas stängd – och samtidigt ska Feskeôrkas framtid utredas.

Med 145 år på nacken är Feskôrka i behov av en omfattande renovering. Fasader, konstruktion, grundläggning och teknisk försörjning som ventilation och inomhusklimat ska åtgärdas.

Renoveringen är så omfattande att det inte går att bedriva någon verksamhet i byggnaden under arbetets gång. Planen är att Feskôrka stängs någon gång i början av 2020, och nu pågår arbetet med att hitta ersättningslokaler för hyresgästerna.

Det är i dagsläget oklart hur länge fiskhallen kommer att vara stängd. Eftersom det handlar om en byggnadsminnesförklarad byggnad måste renoveringen ske varsamt. Dessutom ligger byggnaden på fornminnesförklarad mark, vilket innebär att det behövs en arkeologisk förundersökning innan markarbetena kan starta.

Samtidigt som Feskeörka hålls stängd kommer Higab att utreda och ta fram förslag på vad byggnaden kan användas för framöver.

– Feskekôrka byggdes som fiskhall och har alltid varit ett självklart mål för fisk- och skaldjursälskare. Men de senaste årens ökande konkurrens och stora byggprojekt i innerstaden har inneburit tuffa utmaningar för handlarna. Samtidigt som byggnaden är stängd utreds hur vi med utgångspunkt från historien kan utveckla och lyfta Feskekôrka in i framtiden, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab i ett pressmeddelande.