Kan film vara ett sätt att hålla hjärnan igång när man blir äldre? Det är en av flera frågor i fokus när Mötesplatsen för seniorer ordnar filmfestival. Under två dagar i mitten av mars ges möjligheten att se på, prata om – och till och med göra film.

I två veckor har en filmgrupp med tre äldre på Mötesplatsen för seniorer i centrala Göteborg samlats för att tillsammans producera en kortfilm på tio minuter.

Under ledning av filmaren Maja Kekonius har de stått både framför och bakom kameran och även redigerat.

Premiär på festivalen

Nu får deras film premiär på filmfestivalen och visas bägge dagarna, den 16 och 18 mars.

− Festivalens andra dag ägnas helt åt kortfilmen. Då kommer filmgruppen hit tillsammans med Maja Kekonius och berättar hur de gjort filmen. Dessutom får besökarna chansen att prova på att själva göra film, säger Berit Bodin, som är äldrepedagog på Mötesplatsen.

”Film-Hjärna-Mening”

Den 16 mars inleds festivalen med att Rolf Ekman, professor i neurokemi, föreläser utifrån rubriken ”Film-Hjärna-Mening”. Därefter blir det filmvisning och gruppdiskussioner.

− Diskussionerna kan handla om vad filmen betyder för en själv, vad man själv tagit fasta på. Vi strävar efter att alla ska bli delaktiga och inte bara konsumera film, säger Berit Bodin.

Nystartat forskningssamarbete

Att det blev en filmfestival här och nu har att göra med ett nystartat samarbete med Göteborgs universitet. Festivalen ingår i ett större forskningssamarbete på temat äldres hälsa.

− Vi startar upp det här projektet genom att först titta på film som uttrycksmedel. Är film ett sätt att förebygga glömska? Träna viktiga minnesfunktioner? Kan film användas som vaccin mot krämpor? Det är sådana frågor vi intresserar oss för, säger Berit Bodin och fortsätter:

− Förmodligen har vi möjlighet att lära oss mycket även när vi blir äldre. Vi slutar inte lära oss nya saker vid en viss ålder, utan det handlar om livslångt lärande.

Filmfestivalen är ett samarbete mellan Stadsdelsförvaltningen Centrum, Göteborgs universitet och studieförbundet Sensus.

Fotnot:
Mötesplatsen för Centrum seniorer ligger på Karl Gustavsgatan 65. Där äger filmfestivalen rum den 16 mars klockan 13.00-16.00 och den 18 mars klockan 13.00-15.30