Nytt arbetssätt sen årsskiftet. Finsam Göteborg arbetar sedan årsskiftet på samma sätt över hela staden. Förbundet hjälper personer i åldrarna 16 till 64 år som redan har eller som behöver samordnat stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier. Insatserna har delats in i fyra olika teman där unga vuxna är en prioriterad grupp.

Isabell Carlsson, utvecklingsledare Hälsa och aktivitet/kommunikatör, och Eva Magnusson, förbundschef Finsam Göteborg.

– Vi har lediga platser och intresseanmälan sker lättast via vår nya hemsida, säger förbundschefen Eva Magnusson.

Finsam Göteborg bildades 2019 genom att fyra så kallade samordningsförbund i Göteborg slogs samman till ett. Förbundet ägs och jobbar på uppdrag av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ny organisation

Under förra året såg Finsam Göteborg över sina insatser, efter beslut i styrelsen, för att göra dem likvärdiga för alla göteborgare. Den nya organisationen startade första januari 2021.

– Vi arbetar för personer som har behov av stöd från flera myndigheter eller som riskerar att falla mellan stolarna hos myndigheter. Det handlar ofta om personer som är sjukskrivna, arbetslösa, har psykisk ohälsa och behöver komma ut i arbete eller studier. Att gå från passiva ersättningar till aktivt arbete, säger Eva Magnusson.

Jobbar med fyra teman

 Finsam Göteborgs insatser är indelade i fyra olika teman: Finsam unga vuxna (16-29 år), Finsam vuxna (30-65 år), Hälsa och aktivitet samt Finsam-team, en uppsökande insats som jobbar tillsammans med vården och psykiatrin för att hitta dem som behöver samordnat stöd.

– Unga vuxna är den grupp som vi prioriterar mest, det är många unga som står utanför arbetsmarknaden i dag och mår psykiskt dåligt, säger Eva Magnusson.

Stöd för aktivt liv

 I Hälsa och aktivitet arbetar hälsoutvecklare som stöttar och motiverar deltagaren att stärka sin hälsa.

– En stor del av målgruppen har psykisk eller fysisk ohälsa och behöver hälsofrämjande stöd som en del av sin rehabilitering. Vi utgår från deltagarnas behov för att göra en planering utifrån önskemål och förutsättningar. Vi ser bland annat över motionsvanor, kost, stress och sömn.  Vi har också en insats som heter Aktiv, som erbjuder gymträning under begränsad tid. Det är även en förebyggande insats för att stärka arbetsförmågan hos dem som riskerar att bli sjukskrivna, säger Isabell Carlsson, utvecklingsledare.

Det går att vara med i olika teman samtidigt hos Finsam Göteborg. Eva Magnusson berättar att forskning visar att det är viktigt att arbeta parallellt med olika insatser, att det är det som ger effekt och resultat. Finsam Göteborg utvärderar alla insatser som görs, det är ett krav i den nationella Finsamlagen.

Har lediga platser

 Finsam Göteborg har ett 100-tal medarbetare från staden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen och de arbetar i team.

– Förra året var 1300 personer inskrivna i förbundet och 750 personer gick ut i någon aktivitet. Vi har lediga platser och intresseanmälan sker lättast via vår nya hemsida, säger Eva Magnusson.

För att göteborgarna ska ha nära till Finsam Göteborg finns lokaler på olika ställen i staden.

– Vi jobbar enhetligt över staden, men det är en segregerad stad och det kommer att starta lokala projekt utifrån lokala behov. Det finns fria medel i förbundet att använda till det.

Samverkan och rehabilitering

 Det finns ett 80-tal samordningsförbund i Sverige. Finsam Göteborg är sedan sammanslagningen det största. Budgeten är på cirka 95 miljoner och 85 procent används för att underlätta för individer.

– Vi jobbar också strategiskt med samverkan, så att chefer och medarbetare känner till hur vi kan jobba tillsammans. Vi försöker höja kunskapen kring rehabilitering. Det är en aktuell fråga nu, eftersom många drabbas av covid-19 och följdsjukdomar.

Hur har covid-19-pandemin påverkat Finsam Göteborgs arbete?

– Ganska mycket eftersom vi jobbar med personer som behöver individnära stöd, det är inte alltid de har tillgång till mobiler och datorer. Vi tar emot besök fortfarande, under försiktiga former. Vi har inga gruppaktiviteter inomhus nu, de hålls utomhus. Det har fungerat bra, medarbetarna är väldigt påhittiga med att hitta nya arbetssätt och följer upp tätt med telefonsamtal, mejl och sms. Vi har fortfarande fått ut väldigt många i arbete och studier, trots att det varit ett tufft år, säger Eva Magnusson.