Trygghetssatsning har gett resultat. 81 procent av Angeredsborna känner sig trygga i sitt bostadsområde och allt fler känner sig mycket trygga. Det visar den senaste trygghetsundersökningen från stadsdelen.

Andelen som känner sig mycket trygga har ökat från 49 procent i mätningen år 2018 till 53 procent år 2019. Även annan statistik visar på en positiv utveckling för området under den senaste treårsperioden, till exempel att antalet anmälda brott och antalet anlagda bränder har minskat.

– Det känns jättebra att det sker en positiv utveckling och att allt fler känner sig trygga, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Beror på var man bor
Men alla i Angered upplever inte samma trygghet. Det beror på var man bor. Mest trygga känner sig de som bor i Bergum/Gunnilse/Olofstorp följt av Angered Centrum. Minst trygga är de som bor i Lövgärdet.

Trots att andelen som uppger att de känner sig otrygga där de bor har minskat, så är det något fler som ofta, eller ganska ofta, undviker att gå ut på kvällar och helger. Framför allt gäller det kvinnor och personer över 65 år.

Det är nedskräpning, skadegörelse, klotter, dålig belysning samt trafikproblem som Angeredsborna uppger som störst problem. Skadegörelse och klotter har minskat de senaste fem åren, medan nedskräpningen håller ungefär samma nivå.

Samverkan för ökad trygghet
Stadsdelsförvaltningen Angered har tillsammans med polis, fastighetsägare, bostadsbolag, föreningar och ideella organisationer arbetat brottsförebyggande och trygghetsskapande i flera år.

Bland annat arbetar man förebyggande med satsningar på ungdomar som är i riskzonen för att bli kriminella och med stöd till dom som vill lämna kriminaliteten. Dialog, möten med bred representation från invånare, och samverkan med civilsamhället är också en prioriterad del av trygghetsarbetet och viktigt för att öka tilltron till samhället och det demokratiska systemet.

Lokal förankring viktig
Stadsdelsförvaltningen menar att den lokala förankringen är en orsak till att arbetet varit framgångsrikt. På trygghetssamordningen finns koordinatorer som arbetar lokalt i områdena och som samverkar med dem som bor och finns där. Man arbetar också i nära samarbete med polisen i Nordost.

–  Vi har skapat en struktur där vi kan ha örat mot marken och få reda på problem för att kunna förebygga dem i tid, innan de blir för stora. Vi lyckas såklart inte alltid, men många vittnar om att det är stor skillnad jämfört med förut, säger Lisa Pedersen, chef för trygghetssamordningen i stadsdelsförvaltningen Angered.

Satsningar under 2020
Arbetet för att öka tryggheten fortsätter. Under 2020 kommer stadsdelsförvaltningen Angered bland annat

  • fortsätta det förebyggande arbetet och ge stöd till personer som vill lämna kriminalitet.
  • förstärka det förebyggande arbetet riktat till yngre ungdomar, för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng.
  • bedriva utåtriktat förebyggande arbete mot framförallt ungdomar genom satsningen ”Angered fritt från våld”.
  • rusta förvaltningens personal att hantera och motverka grov organiserad brottslighet.
  • stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom ett resursteam.
  • öppna två nya mötesplatser (i Lövgärdet och Hjällbo) där samverkan med ett flertal ideella föreningar och andra offentliga verksamheter skapar förutsättningar för invånarna att mötas.