”Digert arbete”. Göteborgslokaler har gjort en ny översyn av tillgängligheten på flera av Göteborgs lokala torg. Dessa finns nu att hitta i den nya versionen av Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen, TD, är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplatser och hotell till vårdcentraler och bibliotek.

Göteborgslokaler gjorde en större genomgång av bolagets handelsplatser redan 2008 för att försäkra sig om tillgängligheten när det gäller till exempel parkeringsplatser, lekplatser, kontrastmarkeringar och belysning.

13 fastigheter inventerade

Under 2021 och 2022 har Göteborgslokaler återigen inventerat sina lokala torg och fört in informationen i den nya versionen av Tillgänglighetsdatabasen, TD3.

– Vi har genomfört ett digert arbete som har krävt stor precision och uthållighet. Totalt har 13 fastigheter inventerats vilka nu finns tillgängliga att hitta i Tillgänglighetsdatabasen, berättar Eleonor Lindström, fastighetsförvaltare hos Göteborgslokaler.

Följande torg har inventerats till Tillgänglighetsdatabasen: Bergsjön Centrum, Brunnsbotorget, Hjällbo Centrum, Kortedala Torg, Länsmanstorget, Tuve Torg och Vårväderstorget.