Dubbelt så många som 2007. Redan berusade personer tillåts idag dubbelt så ofta att köpa öl i Göteborgskrogarnas barer jämfört med för fem år sedan. Det visar en ny undersökning som genomförts av RUS, Restauranger – Utbildning – Samverkan, i Göteborg under november 2011.

RUS är en verksamhet som sedan 2006 är finansierad av Göteborgs Stad och sorterar under social resursförvaltning. Tillsammans med polisen, krögarna och hotell- och restaurangfacket har RUS och tillståndsenheten utvecklat ett samarbete – bland annat med målet att ”allt för berusade personer ska bli nekade ytterligare alkohol på restaurangerna”.

Borde blivit nekade
När RUS under hösten genomförde en ny undersökning – utförd på liknande sätt som en tidigare undersökning gjord 2007 – visar den att dubbelt så många gäster idag tillåts köpa öl trots att de borde ha blivit nekade.

– Det är klart att vi är överraskade – det är tydligt att vi måste arbeta mer med vår metod. Den har inte varit optimal de senaste åren, säger Pernilla Gilvad på RUS som skrivit rapporten: ”En öl tack! En berusningsstudie i centrala Göteborg”.

Problemet har accelererat
Trots att utbildningsinsatserna på senare år kraftigt utökats – under hösten 2011 fördubblades de i antal, och totalt har nu över 1500 personer deltagit i den 16 timmar långa kursen i ansvarsfull alkoholservering – har problemet med servering till redan berusade alltså accelererat.

– Det är krögarnas ansvar att inte servera någon som är för berusad. Framöver kommer vi därför att fokusera ännu mer på berusningsnivå i vår dialog med krögarna. RUS-utbildningen måste följas upp så att krögarna själva tar ansvar och för en kontinuerlig dialog med sin personal, säger Annelie Silvander som är enhetschef på tillståndsenheten.

Tidigare har ett samverkansråd fungerat som ett kitt mellan de olika aktörerna i RUS. Sedan något år tillbaka har arbetet i den samverkan haltat – delvis till följd av att polisen genomfört en omorganisation.

Jobbar på nya former för samverkan
– Ska vi vara självkritiska borde vi kanske återupptagit samverkan tidigare, säger Annelie Silvander och är noga med att poängtera att samarbetet med polisen fungerat bra i myndighetsdelen:

– De har till exempel gjort ett jättejobb när det gäller remisshanteringar.

Men faktum kvarstår: RUS-modellens viktiga del av samverkan har inte fungerat på senare år.

– Nu jobbar vi på att få till nya former för samverkan som kan stötta krogarna, säger Annelie Silvander.