Västholmen och Arbetsforum har lyckats lotsa nästan hälften av de inskrivna till nya jobb eller studier. Trots att de startade så sent som ifjol.

-Vi har fokus på arbete och ger stöd både individuellt och i grupp, därför är det framgångsrikt, säger Carina Semb, samordnare på Västholmen.

Ann Skärberg, enhetschef på Arbetsforum, är också nöjd.

– Det går väldigt bra för att vara en ny verksamhet, säger hon.

Under förra året startade projekten Västholmen i västra Göteborg, och Arbetsforum i nordost, för att minska bidragsberoenden och hjälpa människor att själva hitta ut i arbetslivet, eller att börja läsa.

Kommer in tidigt

En av grundtankarna är att skapa förutsättningar för den enskilde att själv lösa sina problem, ett recept som varit framgångsrikt i Skärholmen, varifrån man hämtat inspiration.

– Vi kommer in tidigt och kan vara ett motivationsstöd. Individen blir sedd och får någon att bolla med, säger Ann Skärberg. Västholmen har Tynnered, Frölunda, Högsbo, Askim, Styrsö och Älvsborg som upptagningsområden.

Där har 49 personer gått hela perioden på tre månader (vilket är max), och av dessa har 23 personer fått arbete eller börjat studera.

Carina Semb:

– Jag var tveksam till om tre månader verkligen skulle räcka, och i vissa fall gör det inte det. Då kan vi hänvisa vidare till Jobbcentrum, där man kan få mer omfattande stöd under en längre tid.

Positiv stämning

Den som söker försörjningsbidrag måste vara aktivt jobbsökande. Därför är det de arbetssökandes skyldighet att börja på Västholmen om man bor i upptagningsområdet.

Ungefär 30 procent av dem som erbjuds plats dyker av olika anledningar aldrig upp. De som kommer kan få hjälp med det mesta från att skriva en meritförteckning (CV), till att låna dator och telefon.

– Vi försöker ha en aktiv och positiv stämning.

Arbetsforum har Bergsjön och Kortedala som upptagningsområde, och likheterna med Västholmen är många. Den kanske största skillnaden är dimensionen. På Arbetsforum arbetar man med 300 inskrivna samtidigt.

Märkligt nog är antalet som fått arbete eller börjat studera exakt lika många som på Västholmen, 47 procent, men på Arbetsforum kan man vara inskriven sex månader, istället för tre.

– Vi har gjort uppföljningar efter tre månader och då visar det sig att 60 procent har en annan inkomst än försörjningsstöd, säger Ann Skärberg.

Stor sak för individen

På båda ställena är det den privata sektorn som de flesta arbetslösa får jobb inom, och det är alla typer av anställningar.

Till hösten hoppas Carina Semb att verksamheten ska utökas och omfatta ett 80-tal personer. Just nu rekryteras ytterligare en medarbetare.

Sett till alla de tusental som är arbetslösa gör projektens goda resultat bara lite åt att putsa till arbetslöshetsstatistiken.

– Men för den enskilde individen är det förstås en stor sak. Jag känner verkligen att vi har kommit in på rätt spår, säger Ann Skärberg.